Rekrutacja na nadchodzący rok akademicki 2023/24 w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpoczęła się 20 kwietnia i potrwa do 31 lipca 2023 roku.

Kandydaci na studia mają do wyboru:

  • 13 kierunków studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, w tym 5 prowadzonych również w języku angielskim.
  • 5 kierunków studiów drugiego stopnia, w tym 2 prowadzone również w języku angielskim.

Tegoroczne nowości to 3 kierunki studiów pierwszego stopnia: Biomedycyna (w języku polskim i angielskim), Zrównoważony rozwój i środowisko (w języku polskim), Praca socjalna (w języku polskim i angielskim) a także 2 kierunki studiów drugiego stopnia: Digital Marketing oraz Zrównoważony rozwój w gospodarce (oba kierunki w języku polskim). 

WSIiZ stawia na praktyczne podejście do kształcenia, dzięki kierunkom i specjalnościom dostosowanym do zapotrzebowania kandydatów oraz aktualnych trendów na polskim i zagranicznym rynku pracy.

W ofercie pozostają kierunki, z których Uczelnia jest znana i rozpoznawana, takie jak: Informatyka, Zarządzanie, Logistyka, Aviation Managment, Kosmetologia i Grafika komputerowa, ale kandydaci mogą wybierać także nowości.

Zdjęcie: WSIiZ z lotu ptaka

Biomedycyna (Biomedical Sciences) to kierunek oferowany zaledwie przez dwie polskie uczelnie – jedną z nich jest WSIiZ. Uruchomienie tego kierunku to efekt wyjścia naprzeciw zapotrzebowaniu rynku medycznego, który poszukuje specjalistów m.in. z zakresu monitorowania badań klinicznych i procedur medycznych, oraz z doświadczeniem zdobytym już w trakcie studiów. 

Partnerami strategicznymi kierunku Biomedycyna są Olimp Labs, ICN Polfa oraz Centrum Badań i Usług Biomedycznych WSIiZ. W ramach kierunku oferowane są dwie specjalności: Biomedycyna Eksperymentalna i Monitorowanie i Koordynacja Badań Klinicznych.

Biomedycyna jest nauką na pograniczu medycyny i biotechnologii. Wykorzystując innowacyjne technologie wspiera świat medycyny i proces leczenia pacjenta w różnych aspektach. Biomedycyna jest kierunkiem przyszłości, co przemawia za niezbędnym kształceniem w tym zakresie przyszłej kadry.

Absolwenci kierunku Biomedycyna mogą podejmować pracę w laboratoriach naukowo – badawczych, w firmach farmaceutycznych, w ośrodkach i instytutach naukowych oraz w uczelniach wyższych, jak również w obszarze badań klinicznych.

– Spełniając wymagania przyszłych pracodawców oraz fakt, ze podstawowym językiem komunikacji w badaniach klinicznych jest język angielski, uczelnia oferuje nie tylko na naukę na ścieżce anglojęzycznej, ale także oferuje w ramach ścieżki polskojęzycznej rozszerzony lektorat z języka angielskiego – mówi dr Marlena Krawczyk-Suszek, Pełnomocnik Rektora WSIiZ ds. rozwoju Kolegium Medycznego.

Zrównoważony rozwój i środowisko oraz Zrównoważony rozwój w gospodarcestudia odpowiednio I i II stopnia, to odpowiedź na kluczowe wyzwania cywilizacyjne, jakim są ocieplenie klimatu, degradacja środowiska i lawina odpadów, zwłaszcza plastiku. W rozwiązania tych problemów włączają się państwa, społeczeństwa i organizacje.

Firmy poszukują pracowników na stanowiska specjalistów, menedżerów czy dyrektorów ds. zrównoważonego rozwoju. W zależności od poziomu stanowiska, osoby te są odpowiedzialne za tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju, koordynację wdrażania jej, raportowanie realizacji wskaźników, komunikację działań firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz współpracę z poszczególnymi działami firmy w tych tematach.

Przykładem może być współpraca z działem HR, który angażuje pracowników firmy w różnego rodzaju zielone inicjatywy i działania na rzecz ochrony środowiska, albo z działem administracji w celu ograniczenia zużycia papieru i plastiku w firmie, czy z działem logistyki na rzecz redukcji emisji CO2. Firmy podejmują coraz więcej inicjatyw w tym zakresie, ponieważ świadomość odpowiedzialności za środowisko jest coraz większa. Nasi absolwenci będą przygotowani do wspierania ich.

Studia dadzą im rzetelną wiedzę z różnych obszarów tak, by rozumieli mechanizm zmian klimatycznych, mieli świadomość jakie działania na poziomie firm mogą przeciwdziałać tym zmianom oraz byli partnerami do współpracy dla kierowników różnych działów.

Studia w obszarze zrównoważonego rozwoju mają znaczenie! – mówi dr Joanna Podgórska, Prodziekan ds. kierunku Zarządzanie. Jak podkreśla: Negatywne skutki związane ze zmianą klimatu i degradacją środowiska dotykają niemal każdego obszaru gospodarki. Powyższe trendy determinują zmiany na rynku pracy, ale także wskazują na istotę i rolę zrównoważonego rozwoju w przywróceniu równowagi w przyrodzie oraz poprawie kondycji/zdrowia człowieka.

– Oferowane studia przybliżają istotę problemów i proponowanych rozwiązań w zakresie bioróżnorodności, obiegu wody w przyrodzie, odnawialnych źródeł energii czy profilaktyki zdrowia. Umożliwią zdobycie wiedzy i umiejętności, które pomogą rozwijać przedsiębiorstwa w zrównoważony sposób, a tym samym przyczynią się do pozytywnych zmian w ujęciu cywilizacyjnym – zaznacza dr Joanna Podgórska.

Digital Marketing to studia drugiego stopnia prowadzone w języku polskim. Digital marketing (inaczej marketing cyfrowy) to działania związane z szeroko pojętą promocją marki w internecie i innych mediach cyfrowych. Taka forma marketingu sprawdza się, ponieważ obecnie nawet ok 80 procent konsumentów poświęca więcej czasu na sprawdzanie i ocenę marki lub produktu w internecie niż w sklepach.

Program studiów jest akredytowany przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska a studenci mają możliwość zdobycia certyfikatu DIMAQ® – międzynarodowego standardu kwalifikacji digital marketingowych.

– Akredytacja IAB to nie jest akredytacja, którą łatwo uzyskać. Sprawdzamy program studiów, oraz sylabus i upewniamy się, że wiedza zdobyta przez osoby studiujące będzie wiedzą nie tylko teoretyczną, ale będzie również praktyczną – podkreśla Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska. 

– Perspektywy zawodowe prezentują się bardzo dobrze: po studiach – a nawet już w czasie studiów – można pracować w szeroko pojętym marketingu cyfrowym, między innymi jako specjaliści z zakresu Digital marketingu, specjaliści social media, e-commerce manager, specjalista SEO, specjalista PR, content manager – dodaje dr Barbara Przywara, Prodziekan ds. kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Komunikacja cyfrowa.

Praca socjalna (Social Work) to studia I stopnia na ścieżkach polsko oraz anglojęzycznych, wyłącznie w formie stacjonarnej. Współczesny świat zmaga się z takim problemami, jak starzejące się społeczeństwo i zwiększona częstotliwość występowania niepełnosprawności. Analizy rynku pracy wskazują, że pracownik socjalny to zawód, na który systematycznie rośnie zapotrzebowanie na rynku pracy.

Absolwenci tego kierunku będą mogli pracować zarówno w sektorach państwowym, prywatnym, jak i organizacjach pozarządowych, w takich instytucjach jak w ośrodki pomocy społecznej, organizacje wspierające rodziny, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej czy ośrodki dla uchodźców.

– Koncepcja kształcenia na kierunku Praca socjalna została oparta o analizę szerokiego kontekstu zmian zachodzących we współczesnym świeci – stąd oferujemy też studia w języku angielskim, co znacząco zwiększy możliwości zatrudnienia naszych absolwentów zagranicą – mówi dr Monika Struck-Peregończyk, Opiekunka kierunku.

Szczegóły znajdują się na portalu WSIiZ.  

Dzień Otwarty WSIiZ 2023

Zapraszamy na Dzień Otwarty WSIiZ 2023, który odbędzie się 1 czerwca w kampusie WSIiZ w Kielnarowej o godz. 8:30. W trakcie wydarzenia uczestnicy będą mogli poznać uczelnię oraz poznać bliżej dwa nowe kierunki studiów zgodne z aktualnymi trendami na rynku pracy: Biomedycyna oraz Zrównoważony rozwój.

W programie:

  • warsztaty tematyczne – „Związki zaburzające hormonalną równowagę organizmu. Wyzwanie dla biologii, medycyny i ochrony środowiska.” – godz. 9:15,  „Obcy wewnątrz Nas – czy biomedycyna może Nam pomóc?” – godz. 10:15, „Odpowiedzialne zakupy, czyli jak poprzez świadome wybory możemy walczyć ze współczesnym niewolnictwem” – godz. 9:15, „Nie będzie Nas, będzie las. O tym co tracimy, czego nie widzimy i czego nie rozumiemy” – godz. 10:15
  • stoiska kół naukowych
  • konsultacje z Działem Rekrutacji
  • Strefa dla Nauczycieli
  • strefa relaksu: strzelnica, leżaczki, poczęstunek, warsztaty tańców z różnych stron świata
  • konkursy z nagrodami

Zapisy dostępne TUTAJ. Ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). W przypadku problemu z wysłaniem zgłoszenia lub brakiem wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt: marketing@wsiz.edu.pl, 17 866 12 61 lub 667 152 082.

WSIiZ jest uczelnią wielokulturową

We WSIiZ studiuje obecnie blisko 1400 studentów międzynarodowych. Społeczność akademicką tworzą studenci z ponad 50 krajów świata, w tym z Kazachstanu, Zimbabwe, Ukrainy, Tadżykistanu, Indii, Kirgistanu, Uzbekistanu, Maroko i Nigerii. Wielokulturowe środowisko pomaga lepiej zrozumieć współczesny świat, a także lepiej przygotowuje do podjęcia pracy za granicą.

Stypendia

Studenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przez cały okres studiów mogą korzystać z atrakcyjnych stypendiów. Szeroki program stypendialny oraz program wspierania najzdolniejszych studentów pozwalają na obniżenie czesnego nawet o 50% lub 100% już od początku studiów.

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama