Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs „Power”. Będzie można składać wnioski na wspieranie młodych osób na Podkarpaciu, które nie mają pracy. Do wydania będzie 21 mln zł.

„Power” to pierwszy konkurs z nowych funduszy unijnych dla Podkarpacia. Wnioski będą mogły składać instytucje rynku pracy, w tym niepubliczne, m.in. agencje zatrudnienia i instytucje szkoleniowe, a także organizacje pozarządowe.

Konkurs jest częścią programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Poprzedni był ogłoszony ponad rok temu i finansowany był z pieniędzy Europejskiego Funduszu Społecznego.

– Spodziewamy się bardzo dużego zainteresowania ogłoszonym konkursem. W ostatnim czasie pracowaliśmy nad dokumentami programowymi dla nowej perspektywy pozwalającymi skutecznie wspierać mieszkańców województwa. Ogłosiliśmy już w tym roku nabory wniosków dla powiatowych urzędów pracy, jednak to konkursy mają rozpędzać nową unijną perspektywę – mówi Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Projekty składane do konkursu muszą dotyczyć młodych osób w wieku 15-29 lat, które nie pracują, nie uczą się, nie szkolą, a także takich osób, które nie są zarejestrowane w urzędach pracy.

Wspierane będą projekty, w których zostanie określona ścieżka zawodowa młodych osób, zdobywanie przez nich nowych umiejętności i kompetencji oraz doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

– Dodatkowo, będziemy bardzo mocno promować działania służące zakładaniu własnych działalności gospodarczych i niwelowaniu barier osób niepełnosprawnych w zakresie zdobywania zatrudnienia – dodaje Czop.

Autorzy projektów muszą zapewnić 5-procentowy wkład własny. Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru będzie można uzyskać na spotkaniu, które odbędzie się 26 sierpnia w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Wnioski będzie można składać od 8 września do 16 września br.

Na realizację projektów z konkursu Power do 2020 r. zostanie przeznaczone 157 mln euro. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie szacuje, że na wsparcie może liczyć ponad 60 tys. młodych mieszkańców Podkarpacia.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama