Zdjęcie: Daniel Kozik / Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie
Reklama

Milionową dotację samorząd podkarpacki przekazał sześciu uczelniom w naszym regionie. Najwięcej dostały Politechnika Rzeszowska i Uniwersytet Rzeszowski – po 350 tys. zł.

Umowę na dofinansowanie sześciu podkarpackich uczelni podpisano we wtorek w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.

Pieniądze trafią do Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału Zamiejscowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli, Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

Łączna wysokość dotacji wynosi 1 mln zł.  – Edukacja na poziomie wyższym to ważna działalność, która służy rozwojowi naszego województwa – mówił podczas podpisywania umowy Władysław Ortyl, marszałek podkarpacki.

Najwyższą dotacje przyznano dwóm rzeszowskim uczelniom: Politechnice Rzeszowskiej i Uniwersytetowi Rzeszowskiemu. Otrzymają one po 350 tys. zł.

Politechnika pieniądze przeznaczy na unowocześnienie bazy dydaktyczno-naukowej Ośrodka Kształcenia Lotniczego. PRz zamierza kupić samolot szkoleniowy oraz wyposażyć symulator lotu. Dotacja z samorządu pokryje w około 60 proc. koszty planowanych zakupów.

Uniwersytet zamierza z kolei pieniądze wydać na zakup aparatury badawczej dla nowouruchomionego Zakładu Chemii Medycznej Pozawydziałowego Instytutu Biotechnologii. Aparatura będzie wykorzystywana w nowych technologiach.

UR kupi m.in. urządzenie do pomiaru hydrodynamicznych rozmiarów cząstek oraz potencjału zeta przeznaczone do badań nad nowymi nanomateriałami, które mogą mieć zastosowanie w lotnictwie i kosmonautyce, a mogłyby być pozyskiwane z roślin, czy miodów.

Zamiejscowy Wydział KUL w Stalowej Woli otrzymał 140 tys.  zł. Z kolei PWSW dostanie 80 tys. zł, a po 40 tys. zł trafi do PWSZ w Tarnobrzegu i PWST-E  w Jarosławiu.

W latach 2004-2016 podkarpackie uczelnie z samorządu wojewódzkiego otrzymały dotacje w wysokości prawie 18,5 mln zł.

(jg)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ:

Comments are closed.