750 zł podwyżki dla pracowników szpitala przy ul. Lwowskiej. Jest porozumienie

Zawarciem porozumienia zakończyły się mediacje związków zawodowych z dyrekcją Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Ponad 1900 pracowników dostanie podwyżki. 

 

We wtorek przez cały dzień trwała trzecia tura mediacji związków zawodowych z dyrekcją szpitala przy ul. Lwowskiej oraz marszałkiem Władysławem Ortylem i Stanisławem Kruczkiem, członkiem zarządu województwa podkarpackiego. W rozmowach uczestniczył mediator Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Jak poinformował nas wieczorem Tomasz Leyko, rzecznik Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, mediacje zakończyły się porozumieniem. Podczas wtorkowego spotkania potwierdzono ustalenia, które podjęto w miniony piątek w trakcie tzw. spotkania technicznego. 

Pracownicy KSW nr 2 (z wyjątkiem lekarzy) otrzymają 750-złotowe (brutto) podwyżki w trzech ratach. Pierwszą w wysokości 300 zł będą mieli od 1 sierpnia br., drugą (200 zł) od 1 sierpnia 2019 r., trzecią (250 zł) od 1 lipca 2020 roku. 

– Wzrost wynagrodzenia od sierpnia 2018 i 2019 nastąpi bezwarunkowo. Natomiast ostatnia transza zostanie wypłacona pod warunkiem, że Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawi opinię w zakresie sytuacji finansowej szpitala, pozytywną prognozę na następny rok i określi ją jako nie gorszą w porównaniu do lat ubiegłych oraz wskaże, że szpital zachowuje płynność finansową – poinformował Tomasz Leyko. 

BGK udzielił ponad 200 mln zł kredytu na oddłużenie szpitala. 

Tomasz Leyko jednocześnie przekazał, że powołany zostanie Zespół ds. Monitorowania Porozumienia i Sytuacji Ekonomicznej Szpitala. Leyko twierdzi, że w kwestii pozostałych postulatów strony również doszły do porozumienia. Jednym z kilkunastu postulatów było m.in. zatrudnienie w szpitalu 50 dodatkowych pielęgniarek oraz finansowane szkoleń pracowników. 

– Oznacza to, iż spór zbiorowy siedmiu organizacji związkowych z dyrektorem Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie został zakończony – podał Tomasz Leyko.

Spór zbiorowy związków z dyrektorem Krzysztofem Bałatą trwał od 23 marca br. Na początku lipca przybrał on formę „zwolnieniowego” protestu. Pracownicy, głównie pielęgniarki i położne, zaczęli masowo składać zwolnienia lekarskie, a w szpitalu wprowadzono tzw. system ostry. Wstrzymano planowe przyjęcia pacjentów i operacje.

W piątek na L4 przebywało 136 pracowników tzw. białego personelu. W kulminacyjnym momencie „chorowało” ponad 190 osób. 

Związkowcy domagali się dla pracowników KSW nr 2 podwyżki wynagrodzeń w wysokości 500 zł brutto w dwóch ratach po 250 zł. Pierwszej – od 1 sierpnia br., drugiej – od 1 stycznia 2019 r. Co ważne, wynegocjowana ostatecznie podwyżka będzie doliczona do zasadniczego wynagrodzenia, a nie wypłacana w formie dodatku, jako początkowo chciała to zrobić dyrekcja szpitala. 

Władze Podkarpacia jeszcze przed mediacjami zapowiadały, że podwyżki, których wysokość zostanie ustalona dla pracowników KSW nr 2 w Rzeszowie, mają również być wprowadzone w takiej samej wysokości dla pracowników pozostałych szpitali wojewódzkich.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama