Reklama

Dobra wiadomość dla studentów Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Uczelnia otrzymała ponad 8 mln zł, które wyda na stypendia.

WSPiA otrzymała z budżetu państwa dokładnie 8 mln 325 tys. zł. To podobna kwota, jaką uczelnia dostała w zeszłym roku. Pieniądze w całości będą przeznaczone na pomoc materialną dla studentów WSPiA.

– W nowym roku akademickim uczelnia będzie mogła utrzymać stawki za stypendia na poziomie podobnym do ubiegłorocznego – informuje Przemysław Pawlak, rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie.

W ubiegłym roku akademickim stypendia pobierało ponad 2000 studentów uczelni. Wśród nich prawie 1576 osób otrzymuje stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi losowe. Stypendium rektora, m.in. za wyniki w nauce, otrzymało około 10 procent studentów WSPiA.

Stypendium socjalne wynosiło maksymalnie 560 zł. W przypadku stypendium rektora maksymalna stawka to 610 zł.

WSPiA co roku otrzymuje bardzo wysoką dotację na pomoc materialną dla swoich studentów. W latach 2010-2012 r. każdorazowo uczelnia dostawała ponad 6 mln zł. Od 2013 r. dotacja z budżetu państwa przekracza już 8 mln zł.

– Dzięki zwiększanej z roku na rok dotacji, WSPiA może objąć pomocą materialną coraz więcej studentów, jednocześnie zwiększając wysokość wypłacanych stypendiów – twierdzi Pawlak.

System stypendialny w WSPiA

Uczelnia co roku otrzymuje dotację z budżetu państwa, która przeznaczana jest na: stypendia rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne przyznawane studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz zapomogi dla studentów, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w związku ze zdarzeniem losowym (np. pożar, powódź lub wypadek).

Dodatkowo studenci niepełnosprawni otrzymują stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Oprócz tego studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o zwiększenie stypendium socjalnego. Zwiększenie przyznawane jest z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.

O stypendia socjalne i stypendia specjalne mogą ubiegać się wszyscy studenci WSPiA, niezależnie od tego, na którym roku studiują. Pamiętać należy jednak, że w przypadku stypendium socjalnego jednym z kryteriów jest dochód netto przypadający na członka rodziny.

W tym roku akademickim prawo do ubiegania się o stypendium mają studenci, których dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 850,20 złotych netto miesięcznie. Natomiast stypendium specjalne mogą otrzymać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Jakie jeszcze stypendia?

Uczelnia przyznaje także stypendia z własnego budżetu. Jest to m.in. stypendium za wyróżniające wyniki w nauce, czynny udział w konferencjach naukowych oraz za publikacje w czasopismach naukowych, działalność w kołach naukowych i inne formy aktywności naukowej.

Studenci WSPiA otrzymują również stypendium za wyróżniającą się aktywną i nieodpłatną działalność społeczną na rzecz uczelni i społeczności akademickiej. Szczególnie premiowani są też sportowcy.

Stypendia z budżetu uczelni przyznawane są podczas organizowanej w WSPiA gali „Najlepsi z dobrych”. W tym roku najlepsi studenci w poszczególnych kolegiach uczelni otrzymali od 1000 do 1500 zł.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ:

Comments are closed.