Mądra, pewna pomoc i realny wpływ na rozwój dziecka, to możliwości, które daje Akademia Przyszłości w Rzeszowie swoim wolontariuszom. Do 15 października trwa rekrutacja. Warto skorzystać i warto pomóc. 

Akademia Przyszłości to program, w którym młodzi ludzie mogą poświęcić swój wolny czas dzieciom ze szkół podstawowych  i pomóc im w radzeniu sobie z przeciwnościami losu w dorosłym życiu.

– Chcemy pomagać dzieciom uwierzyć w siebie. Każdy z naszych wolontariuszy dostaje pod opiekę takiego malucha, z którym spędza godzinę tygodniowo. Dzięki temu dziecko ma szanse na to, aby poprawić chociażby oceny, ale też przezwyciężyć swoją nieśmiałość  –  wyjaśnia Barbara Kłap, asystent ds. promocji Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości w województwie podkarpackim.

Aby zostać takim wolontariuszem wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest TUTAJ. Rekrutacja potrwa do 15 października.

Następnie taki kandydat zostaje zaproszony na rozmowę rekrutacyjną z liderem wybranego kolegium. Wówczas ten przedstawia mu program Akademii Przyszłości oraz ocenia predyspozycje kandydata do pełnienia przez niego funkcji wolontariusza.

Podczas drugiego etapu rozmowy kandydat otrzymuje informacje o tym, czy ma predyspozycje, aby zostać wolontariuszem. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, kandydat zostaje zobligowany do podjęcia ostatecznej decyzji, czy chce uczestniczyć w programie.

– Nasza oferta nie  jest skierowana tylko do studentów. Szukamy osób w wieku od 18 do 35 lat. Nie tworzymy konkretnego profilu kandydata. Zależy nam na tym, aby taka osoba chciała poświęcić swój czas dzieciom, które wymagają dodatkowej opieki – wyjaśnia Barbara Kłap.

Dołączcie do wolontariuszy

Zadaniem wolontariusza Akademii Przyszłości jest spotykanie się ze swoim podopiecznym raz w tygodniu przez jedną godzinę. Najpierw następuje wzajemne poznanie i sprawdzenie, jakie potrzeby ma dziecko.

– Nie chodzi nam tylko o pomoc w nauce. Oczywiście, to dobry znak, kiedy pod wpływem spotkań z naszymi wolontariuszami uczeń poprawia stopnie w szkole. Naszym celem jest również to, aby np. nieśmiałe dzieci stały się bardziej otwarte, nabrały pewności siebie, nie bały się mówić o swoich potrzebach – wyjaśnia Kłap.

Obecnie w Akademii Przyszłości działa 130 wolontariuszy. Programem jest objętych 10 szkół podstawowych z terenu Rzeszowa: nr 8, 2, 15, 19, 22, 6, 17, 25, 12, 3. O tym, które dziecko zostanie skierowane pod opiekę wolontariusza, decyduje szkolny pedagog.

– Nasi wolontariusze pomagają uczniom, którzy są w klasach 2-6. Najczęściej to dzieci z rodzin patologicznych, gdzie nikt się nimi nie interesuje – mówi Barbara Kłap.

Takie dzieci wolontariusze z Akademii Przyszłości wspierają od listopada do czerwca. Inauguracja tegorocznego programu odbędzie 26 października o godz. 16:00 w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego (Dobrowskiego 83) podczas którego dzieci otrzymają indeksy Akademii oraz symboliczną wyprawkę.

– W takim indeksie wolontariusz będzie zapisywał po każdym spotkaniu z podopiecznym jego mały sukces, który w danym dniu uda się dziecku osiągnąć – wyjaśnia Kłap.

Macie wpływ na rozwój dziecka

Dzięki takim zapiskom i wsparciu wolontariusza, dziecko uczy się, że w życiu dorosłym będzie musiał mierzyć się z wieloma problemami, które trzeba będzie rozwiązywać.

Ponadto, wolontariusze spotykają się ze swoim liderem raz w miesiącu, aby omówić bieżące sprawy i ustalić plan działania. Spotkania odbywają się w terminach i miejscach dogodnych dla danej grupy.

A co daje bycie wolontariuszem? Przede wszystkim mnóstwo satysfakcji oraz możliwość realnego wpływania na  przyszłość swoim podopiecznych oraz możliwość nieustannego rozwoju osobistego.

Dzięki wolontariatowi można rozwijać w sobie np. umiejętności związane z zarządzaniem grupą, albo działaniami promocyjnymi.

– Bycie wolontariuszem Akademii Przyszłości to niesienie mądrej i pewnej pomocy. Gdy wrzucamy 5 zł do puszki, nie wiemy co się stanie później z tymi pieniędzmi, a tu mamy wpływ na to, jak dziecko, które zostało nam powierzone pod opiekę rozwija się – uważa Barbara Kłap.

Projektowi Akademia Przyszłości patronuje Rzeszów News

JOANNA GOŚCIŃSKA

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama