Połączenie S19 z ul. Podkarpacką, buspasy, droga łącząca ul. Rzecha z Lubelską, infrastruktura drogowa w strefie Dworzysko oraz rozbudowa sieci internetowej Resman i Park Papieski – to główne inwestycje zaplanowane w przyszłorocznym budżecie Rzeszowa.

– Wprowadzajmy kolejne inwestycje do budżetu, bo jak ich nie będzie to my, urzędnicy, nie będziemy potrzebni – tak mobilizuje swoich pracowników Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa.

– Rozwijajmy jednostki, zatrudniajmy nowych ludzi, bo dobra praca w urzędzie tworzy kolejne miejsca pracy gdzie indziej. Dzięki temu zatrudnienia są w firmach wykonawczych, budowlanych i projektowych. Musimy mieć cały czas niedosyt kolejnych inwestycji. Można pracować jeszcze lepiej i wydajniej. Z tego żyjemy. Miasto traktujcie, jak swój własny dom – mówił Ferenc.

I urzędnicy wzięli sobie to do serca, bo przyszłoroczny budżet Rzeszowa jest naszpikowany kolejnymi inwestycjami. Zaplanowany budżet, po raz kolejny, przekroczy miliard złotych.

– Będzie rekordowy, bo wyniesie 1,327 mld zł, tegoroczny to 1,2 mld – podkreśla prezydent Ferenc.

Najwięcej na drogi

Najwięcej pieniędzy zostało zarezerwowanych na inwestycje – 520 mln zł, czyli o 70 mln więcej niż w tym roku. Najwięcej pochłoną, jak zwykle, na inwestycje drogowe. Najważniejsza z nich, na którą przeznaczono 115 mln zł (całkowity koszt to 180 mln), to połączenie ulic Rzecha i Lubelskiej wraz z budową nowego mostu im. Tadeusza Mazowieckiego. 100 mln zł na tę inwestycję to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Kolejną potężną sumę, bo 100 mln zł, przeznaczono na łącznik S19 z ul. Podkarpacką. Ten odcinek ma będzie budowany od węzła w Kielanówce.

Ok. 35 mln zł miasto chce też przeznaczyć na kontynuację budowy nowych dróg w strefie przemysłowej Dworzysko. 31 mln złotych przeznaczono na dalszą rozbudowę al. Sikorskiego, która na odcinku od skrzyżowania z ul. Robotniczą do Tyczyna ma mieć cztery pasy oraz ścieżki rowerowe. Inwestycja już od dłuższej chwili czeka na modernizację. Przebudowa Sikorskiego w tym roku została zablokowana przez protesty mieszkańców, którzy nie zgadzali się z miejscem, w których miały powstać zatoczki autobusowe.

Kolejną ważną dla Rzeszowa inwestycją jest wzbudzająca dużo emocji budowa buspasów. Powstaną w ramach programu transportowego, który obecnie wdraża miasto. Urzędnicy przeznaczyli na nie 1,9 mln zł. Kolejne buspasy powstaną na al. Piłsudskiego, Cieplińskiego, ul. Lisa-Kuli, Marszałkowskiej, al. Powstańców Warszawy, ul. Dąbrowskiego oraz na fragmentach ul. Podkarpackiej, Lubelskiej i Warszawskiej.

Obecnie buspasy znajdują się na ul Sikorskiego.

Kolejnymi zaplanowanymi w budżecie na 2015 r. inwestycjami są m.in. remont ul. Spichlerzowej – 1,2 mln zł, czy budowa długo oczekiwanej przez mieszkańców drogi od ul. Strzelniczej do Potokowej – 2 mln zł.

Szkoły, przedszkola, żłobki i Resman

Kolejne ważne wydatki w przyszłorocznym budżecie obejmą modernizacje obiektów oświatowych. Zaplanowano realizację m.in. inwestycje, które będą dofinansowane z mechanizmu norweskiego. W latach 2015-2016 wyniesie ono 8,6 mln zł, a dofinansowanie ponad połowę, bo prawie 6 mln zł.

– Przyszłoroczny budżet mamy naprawdę bardzo ambitny i z dużą dynamiką – przekonuje Stanisława Bęben, dyrektor wydziału pozyskiwania funduszy, która główne założenia rzeszowskiego budżetu przedstawiła na ostatniej sesji rady miasta.

Z mechanizmu norweskiego zostaną docieplone SP nr 24 wraz Gimnazjum nr 11, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 i nr 6, gdzie dodatkowo zamontowane będą kolektory słoneczne.

Ponad 20 mln zł w budżecie przeznaczono też na budowę zespołu oświatowego na nowo powstałym osiedlu przy ul. Bł. Karoliny Kózki. Urzędnicy nie zapomnieli również o wypoczynku najmłodszych. Na nowe place zabaw przeznaczyli 500 tys. zł. Na rozbudowę sieci Resman zaplanowano prawie 11 mln zł, a na Park Papieski prawie 6 mln zł.

Obecnie z propozycjami zawartymi w budżecie zapoznają się nowi radni, którzy powinni go przyjąć na początku 2015 roku.

redakcja@rzeszow-news.pl

 

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama