Zdjęcie: prof. dr hab. Paweł Czarnecki, Rektor Collegium Humanum, I Konsul Honorowy Republiki Uzbekistanu

Podkarpacie potrzebuje wysoko wykwalifikowanej kadry managerskiej, psychologów i pedagogów poprzez edukację na najwyższym nowoczesnym i międzynarodowym poziomie. Dlatego tak mocno jesteśmy zaangażowani w Rzeszowie – mówi prof. dr hab. Paweł Czarnecki, Rektor Collegium Humanum.

Collegium Humanum z główną siedzibą w Warszawie, to uczelnia wyższa, która może poszczycić się mianem największej uczelni niepublicznej w Polsce, tytułem Uczelni Roku Polski, czy statusem Najchętniej Wybieranej Uczelni w Polsce wg Ministerstwa Edukacji i Nauki w 2022 r.

Collegium Humanum konsekwentnie zmienia oblicze szkolnictwa wyższego nie tylko w Polsce, ale także zagranicą. Uczelnia działa w Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie, Lublinie, Warszawie, ale także w Wiedniu, Pradze, Bratysławie, Frydku-Mistku w Azji w Uzbekistanie.

Zdjęcie: Uroczysta Gala Graduacji Absolwentów Studiów Podyplomowych Collegium Humanum – 4 marca 2023 r., Teatr Palladium w Warszawie

Wywiad z prof. dr hab. Pawłem Czarneckim, Rektorem Collegium Humanum, Konsulem Honorowym Republiki Uzbekistanu.

– Magnificencjo, działaniom Collegium Humanum towarzyszy hasło „Edukacja dla Sukcesu” – jaka jest Pana definicja tego hasła?

Edukacja dla sukcesu, to taka, która znajduje swoje odzwierciedlenie w praktycznym kształceniu i przygotowaniu studentów do aktywnego zaangażowania w rynek pracy. Nasi absolwenci od razu po skończeniu studiów znajdują dobrze płatną pracę albo awansują w obecnym miejscu zatrudnienia. To nie jest moje przypuszczenie, a wiedza z badań, które prowadzimy i zewnętrznych rankingów.

Nie bez powodu Ministerstwo Edukacji i Nauki uznało Collegium Humanum najchętniej wybieraną uczelnią w Polsce w 2022 r. a Fundacja Perspektywy nadała nam jedno z najwyższych miejsc w ocenie pracodawców. Jesteśmy też jako jedyna uczelnia w kraju, członkiem Pracodawców RP, najstarszej i największej takiej organizacji w Polsce. Największą wartością uczelni są wykładowcy, doświadczeni praktycy. Zwracamy też ogromną uwagę na jakość infrastruktury dydaktycznej, tutaj w Rzeszowie w naszej fili możemy Państwo przekonać się na jak wysokim poziomie jest ona.

Collegium Humanum, to jedna z największych niepublicznych uczelni w Polsce. Jak dbacie o jakość nauczania?

 Wszystkie kierunki studiów powstają pod okiem uznanych na polskiej scenie akademickiej specjalistów. Za przykład możemy uznać Psychologię, której tworzenie i przebieg nadzoruje prof. Teresa Panas, wieloletnia prezeska Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. To najlepsza rękojmia jakości. Do tego dbamy, aby kadra dydaktyczna uczelni składała się wyłącznie z aktywnych praktyków, osób ze świata polskiego i zagranicznego biznesu, medycyny i administracji publicznej.

Uczelnia opiera swoje działania uniwersalnych dla wszystkich lokalizacji standardach jakości oraz otwartym dialogu ze studentami i wsłuchiwaniu się w ich potrzeby. Oto przepis na sukces. Niedawno też uzyskaliśmy najwyższe oceny i akredytację od Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Psychologia po przeprowadzonej wizytacji min. tutaj w Rzeszowie.

Rzeszów posiada coraz szerszą ofertę edukacyjną dla potencjalnych studentów. Czy miasto ma szansę stać się naukowym centrum regionu?

Rzeszów zajmuje szczególne miejsce na akademickiej mapie Polski. Miasto konsekwentnie staje się wiodącym ośrodkiem akademickim w Polsce i Europie. Cieszę się, że Collegium Humanum w Rzeszowie jest częścią tego procesu. Jako pierwsi w Rzeszowie i na Podkarpaciu otworzyliśmy jeszcze na zaproszenie ś.p. Prezydenta Tadeusza Ferenca kierunek studiów Psychologia.

Podkarpacie potrzebuje wykwalifikowanej kadry managerskiej, a my wiemy, jak takową kształcić. Nasz profil akademicki świetnie wpisuje się więc w potrzeby regionu. Jakościowa edukacja nie musi, a wręcz nie może być domeną wyłącznie dużych aglomeracji miejskich, a działania Collegium Humanum w Rzeszowie materializują to stwierdzenie.

Collegium Humanum było jedną z pierwszych uczelni na Podkarpaciu, które umożliwiały studentom zdobywanie wiedzy psychologicznej. Czego uczą dziś studia na kierunku Psychologia?

Na pewno są one niezwykle pracochłonne i wymagają od studenta wysiłku intelektualnego oraz praktycznej organizacji czasu. Nasze studia na kierunku Psychologia przede wszystkim przygotowują do praktycznego wykonywania zawodu psychologa. Zwiększamy jakość kształcenia, inwestujemy w nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną, w tym w technologię VR, za którą odpowiada na uczelni Marcin Kwiatkowski, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, wybitny specjalista w tej dziedzinie.

Studia kończą się napisaniem pracy magisterskiej, która musi być pracą badawczą, oryginalną, opartą na najnowszej wiedzy psychologicznej i publicznie obronioną. Psychologia to odpowiedzialne i bardzo potrzebne społecznie studia.

Czy absolwent psychologii odnajdzie się na rynku pracy?

Rynek pracy stale się zmienia. Za nami pandemia, trwa wojna w Ukrainie, potrzebujemy psychologów klinicznych, terapeutów. To jest ogromna przestrzeń dla zawodu psychologa. Im bardziej rozwijamy się cywilizacyjnie tym bardziej będziemy potrzebować psychologów.

Absolwenci psychologii pracują dzisiaj także w mediach, obszarach zarządzania, human resources, przy rekrutacji pracowników. Monitorujemy drogi zawodowe naszych absolwentów. Warto odczarować wyobrażenie o zawodzie psychologa, to nie tylko terapeuta klinicysta. Wszędzie, gdzie jest działalność człowieka, znajdzie się miejsce dla psychologa.

Kolejny rocznik maturzystów właśnie zakończył egzamin dojrzałości. Uczelnia z pewnością przygotowuje się do rekrutacji letniej. Co będzie budziło największe zainteresowanie studentów w kolejnych latach?

Coraz większe zainteresowanie budzą innowacyjne technologie, energetyczne jak wodór czy inne alternatywne źródła energii. Studentów interesują także specjalności psychologiczne, które przenikają w inną dziedzinę nauki. Psychoseksuologia, Psychodietetyka, Neuropsychologia, Psychologia zwierząt czy Psychologia kryminalistyczno-śledcza. Na pewno też nie zmaleje zainteresowanie studiami prawniczymi i studiami podyplomowymi MBA.

A jakie będą kolejne kroki w Collegium Humanum?

Chcę wrócić do czasów, gdy pisałem habilitację o etyce mediów. Planujemy otworzyć kierunek Media. Mamy też plany, by zakończyć inwestycje infrastrukturalne i wzmacniać już otwarte kierunki. Ważnym zadaniem jest rozwijanie akredytacji i członkostw, które już posiadamy, m.in. CEEMAN, PRME – działającego pod auspicjami ONZ, oraz AACSB w USA czy AMBA w Londynie. Będą także nowe kierunki w Rzeszowie.

Bycie liderem tak wielozadaniowego projektu jakim jest Collegium Humanum musi być nie lada wyzwaniem. Co najbardziej ceni sobie Pan sobie w codziennych działaniach?

Przede wszystkim ludzi. Mamy pracowników zatrudnionych wyłącznie u nas oraz takich, którzy równolegle pracują na najbardziej renomowanych publicznych uczelniach. Na uczelni jest zatrudnionych około 400 pracowników dydaktycznych z bogatym dorobkiem naukowym. Oczywiście mamy rozbudowany system ocen naszych pracowników i zarządzania jakością, dla nas podstawą jest to, żeby zadowoleni byli studenci, od tego zależy nasze funkcjonowanie.

Trzeba też pamiętać o tym, że w Collegium Humanum studia mają praktyczne profile kształcenia, a więc są ukierunkowane na zbudowanie kompetencji i umiejętności praktycznych, które pozwolą naszym absolwentom odnaleźć się na rynku pracy. Stąd też, oprócz badań naukowych i dorobku publikacyjnego, bardzo ważne jest praktyczne doświadczenie zawodowe naszych wykładowców.

Odpowiadając na pytanie – buduję kadrę Collegium Humanum tak, aby mieć pełne zaufanie do osób, z którymi pracuję i ich kompetencji. Ten sposób budowania relacji nie pozostawia miejsca na uchybienia i zaniedbania.

Dziękuję za rozmowę.

Wywiad przeprowadziła Aleksandra Fajęcka – mgr dziennikarstwa.

Zdjęcie: JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c., Rektor Collegium Humanum, Konsul Honorowy Republiki Uzbekistanu wraz z JE Gerhardem Kardynałem Müllerem i Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem w Collegium Humanum w Rzeszowie
NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama