Zdjęcie: Materiały prasowe
Reklama

Blisko 100 cudzoziemców przystąpi do ministerialnego egzaminu z języka polskiego jako obcego organizowanego przez Centrum Kultury i Języka Polskiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wiosenna sesja odbędzie się w dniach 7-8 marca.

Licencję na organizację i przeprowadzanie egzaminów posiadają nieliczne instytucje edukacyjne i ośrodki uniwersyteckie w Polsce.

Działające przy WSIiZ Centrum Kultury i Języka Polskiego ma uprawnienia do organizowania ministerialnych egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz A1, A2, B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży. 

Certyfikat wydawany jest przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym uznawanym przez właściwe ministerstwa dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego określaną jako rozumienie współczesnej polszczyzny pisanej i mówionej oraz umiejętność używania języka polskiego w mowie i piśmie.

– Dokument umożliwia podjęcie studiów w uczelni wyższej, jest niezbędny w procesie nabywania polskiego obywatelstwa, a także jest coraz częściej wymagany w procesie starania się przez obcokrajowców o pracę, w tym także w wielu zawodach takich jak m.in. w służbie zdrowia czy też służbie cywilnej w Polsce – informuje dr Grażyna Bochenek, rzecznik WSIiZ w Rzeszowie. 

CKiJP w WSIiZ działa od 2016 roku. Pomaga obcokrajowcom nie tylko w nauce języka polskiego i przeprowadzaniu licencjonowanych i certyfikowanych egzaminów, lecz także propagowanie kultury polskiej. W ciągu minionych lat ministerialne certyfikaty poświadczające znajomość języka polskiego uzyskało tu już kilkaset osób.

Najbliższa sesja egzaminacyjna z języka polskiego jako obcego odbędzie się 7 marca (sobota) i rozpocznie się o godz. 9:00 od części pisemnej w sali RA3 i potrwa z krótkimi przerwami do godz. 13:40, natomiast część ustna odbędzie się w godz. 14:14-19:15.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama