Aż 16 dyrektorom rzeszowskich szkół i przedszkoli Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa, chce przedłużyć kadencję bez rozpisywania konkursów. Ratusz czeka na opinię kuratorium.

W Rzeszowie jest 91 placówek edukacyjnych, którymi zarządza Urząd Miasta w Rzeszowie. To przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimanzjalne. W tym roku ratusz stanął przed dylematem: co zrobić z kilkunastoma dyrektorami, którym kończy się 5-letnia kadencja? Czy im ją przedłużyć z automatu (takie prawo ma prezydent Rzeszowa), czy ogłosić konkursy?

Wielu dyrektorów rzeszowskich placówek stanowiska pełni od kilkudziesięciu lat. Raz w życiu przystąpili do konkursu, a po upływie kadencji, ratusz przedłużał ją na kolejne. Tak się właśnie i tym razem stało. Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa, chce przedłużyć kadencję aż 16 dyrektorom szkół i przedszkoli. Ich lista na końcu.

– Prezydent skorzystał ze swoich uprawnień. Pozytywnie ocenił kompetencje dyrektorów i to jak dotychczas sprawują swoje funkcje. Prezydent swoją decyzję konsultował z gronem pedagogicznym. Teraz czeka na opinię kuratora oświaty. Jest ona potrzebna do zatwierdzenia przedłużenia dyrektorom kadencji na kolejne 5 lat – tłumaczy Zbigniew Bury, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Rzeszowie.

W uproszczeniu: Tadeusz Ferenc uznał, że 16 dyrektorów szkół i przedszkoli jest tak dobrych, że nie ma sensu ich wymieniać i ogłaszać konkursy. Ale nie jest też żadną tajemnicą, że przedłużając kadencję dyrektorom, Ferenc chce sobie zagwarantować, że jego polityka oświatowa nie będzie się napotykała na opór dyrektorów. Wielu z nich pracę zawdzięcza właśnie Tadeuszowi Ferencowi.

Z punktu widzenia interesów ratusza, wsparcie, jakie dyrektorzy udzielają władzom Rzeszowa, jest nie do przecenienia. Tylko w trzech placówkach prezydent Ferenc zdecydował o rozpisaniu konkursu. Chodzi o dwa przedszkola: nr 14 i 43 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Rzeszowie. Tam konkursy właściwie muszą się odbyć.

– Dotychczasowi dyrektorzy przedszkoli przeszli na emeryturę. Z kolei w ZSO nr 3 pełniącą obowiązki dyrektora była dotychczasowa wicedyrektor szkoły Anna Murias. Tam po prostu nie ma komu przedłużyć kadencję dyrektora. Konkursy zostaną rozstrzygnięte jeszcze w tym miesiącu. Wszyscy dyrektorzy swoje kadencje będą pełnili od września –  mówi dyrektor Bury.

Dyrektorzy, który Tadeusz Ferenc chce przedłużyć kadencję:

1. Małgorzata Adamska-Jesiołkowicz – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5

2. Maria Balawejder – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

3. Irena Baran – Zespół Szkół Gospodarczych

4. Dorota Chmura – Zespół Szkół nr 6

5. Monika Czerwińska – Przedszkole Publiczne nr 20

6. Krystyna Gutowska – Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości

7. Irena Jamróz – Zespół Szkół Energetycznych

8. Renata Kędzierska – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

9. Kazimierz Leniart – Szkoła Podstawowa nr 3

10. Barbara Machniak – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3

11. Edyta Niemiec – Zespół Szkół Technicznych

12. Dorota Nowak-Maluchnik – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

13. Aneta Piekło – Przedszkole Publiczne nr 16

14. Andrzej Szymanek – II Liceum Ogólnokształcące

15. Aleksandra Wanic – Zespół Szkół Spożywczych

16. Maria Żmijowska – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama