Zdjęcie: Policja.pl
Reklama

Od piątku 26 stycznia na parkingu przy rzeszowskiej hali Podpromie działa stały punkt kontroli autokarów. Policjanci, wspólnie z pracownikami Inspekcji Transportu Drogowego, kontrolują autokary i pojazdy przewożące dzieci i młodzież na wycieczki.

Punkt kontroli autokarów uruchomiono w związku z nadchodzącymi feriami zimowymi, które na Podkarpaciu trwać będą od 29 stycznia do 11 lutego. Punkt na Podpromiu działać będzie codziennie do ostatniej niedzieli ferii od godz. 6:00 do 9:00.

Od piątku 26 stycznia do 11 lutego na parkingu kontrole prowadzić będą policjanci i funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego. 

W innych godzinach niż wspomniane, kontrole autokarów prowadzone będą przez policjantów doraźnie, po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie pod numerem telefonu: (17) 858 33 12.

– Każdy organizator wyjazdu może liczyć na sprawdzenie autobusu przez dyżurujących policjantów. Sprawdzeniu podlegać będzie m.in. trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdu, czas pracy kierowców, wyposażenie autobusów, a także właściwy załadunek bagażu – poinformował Adam Szeląg, rzecznik KMP w Rzeszowie. 

Policjanci zwrócą kierowcom autobusów uwagę na odpowiedni dobór miejsc postoju w czasie podróży, dostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze.

Jednocześnie policjanci informują, że kontroli autobusu można dokonać bezpośrednio przed podstawieniem autokaru i zabraniem pasażerów. Fakt przeprowadzonej kontroli potwierdzony zostanie protokołem kontroli, którego kopią będzie dysponował kierowca. 

Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń, policjanci apelują również, aby w godzinach, kiedy czynne będą stałe punkty kontroli, właśnie tam przeprowadzać niezbędne kontrole.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama