Jeśli zamierzasz zaciągnąć chwilówkę, z pewnością zależy Ci na jak najniższych kosztach zobowiązania. Aby znaleźć najlepszą ofertę, musisz wiedzieć, w jaki sposób analizować parametry szybkich mikropożyczek i na co zwracać uwagę przy poszukiwaniu jednej z nich. Z przydatnymi wskazówkami, które pomogą Ci w wyborze najkorzystniejszej chwilówki, zapoznasz się dzięki lekturze poniższego artykułu.

Oprocentowanie

Podstawową opłatą, jaką są objęte chwilówki, jest oprocentowanie, na podstawie którego oblicza się odsetki. Firmy pożyczkowe mają obowiązek podawania jej wartości do wiadomości klientów przy każdej ofercie. Im wyższy ten parametr, tym gorsza oferta, dlatego staraj się poszukiwać chwilówek z jak najniższym oprocentowaniem. Pamiętaj też, że jego wysokość zależy także od terminu, ponieważ wraz z wydłużeniem czasu spłaty wzrasta oprocentowanie i odwrotnie – im krócej trwa zwrot zobowiązania, tym mniejsze odsetki się spłaca.

Prowizja

Prowizja to obok odsetek główne źródło zarobku dla firm pożyczkowych. Nalicza się ją z tytułu przyznania zadłużenia, jednak można ją spłacać w ratach. Jej wysokość wynosi z reguły kilka-kilkanaście procent wartości zobowiązania, choć zdarzają się oferty, w których prowizja w ogóle nie występuje. W gruncie rzeczy nie ma to jednak większego znaczenia, ponieważ sama wartość oprocentowania czy prowizji nie daje pełnego oglądu na koszty danego produktu. Aby je sprawdzić i móc porównać z innymi ofertami, należy uwzględnić wszystkie możliwe opłaty.

Koszty pozaodsetkowe

Poza oprocentowaniem i prowizją często pojawiają się również różnego rodzaju koszty pozaodsetkowe, które mogą obejmować następujące opłaty:

  • przygotowawcza,
  • administracyjna,
  • ubezpieczenie.

Opłatę przygotowawczą i administracyjną firmy pobierają z samego tytułu rozpatrzenia wniosku, choć są to bardzo rzadkie koszty w chwilówkach i częściej są nimi objęte standardowe pożyczki na raty na większe kwoty. Podobnie rzecz ma się z ubezpieczeniami, które być wymagane w razie zaciągnięcia dużych pożyczek, ale generalnie przy chwilówkach się ich nie stosuje.

RRSO – wszystkie opłaty w jednym

Analizowanie poszczególnych opłat osobno nie ma sensu. Nawet jeśli w jednej ofercie będzie niskie oprocentowanie, a bardzo wysoka prowizja, porównanie staje się bardzo trudne, gdy inna pożyczka jest objęta niską prowizją i wysokim oprocentowanie. Sytuację jeszcze bardziej komplikują możliwe dodatkowe opłaty. Dlatego aby ułatwić analizę kosztów produktów finansowych, obowiązujące w Polsce przepisy wymuszają na firmach pożyczkowych informowanie klientów o wysokości wskaźnika RRSO.

RRSO, czyli rzeczywista stopa oprocentowania uwzględnia wszelkie koszty, jakimi objęta jest chwilówka, dzięki czemu nie trzeba analizować z osobna poszczególnych opłat. Posługiwanie się tym wskaźnikiem znacząco ułatwia analizę i porównywanie ofert między sobą. Aby sprawdzić, która z nich jest najtańsza, wystarczy bowiem znaleźć tę z najniższym RRSO.

Koszty windykacji i sankcje za niewywiązywanie się z umowy

RRSO to bardzo pomocny wskaźnik, jednak uwzględnia wyłącznie obowiązkowe koszty, a ewentualnych nie. Chodzi o opłaty wynikające z niedotrzymania terminu spłaty lub złamania innych warunków umowy. Z jakimi karami się to wiąże? Znajdź odpowiedź na to pytanie, zanim zdecydujesz się na wybraną chwilówkę. Jeśli chcesz zmniejszyć ryzyko, rozważ zaciągnięcie pożyczki z dłuższym terminem spłaty. Więcej informacji na temat pożyczek dostępnych od ręki znajdziesz pod adresem http://sowafinansowa.pl/artykuly/pozyczka-od-reki

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama