W dniach 23-24 marca w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie odbędą się zajęcia grupowe: „Jak znaleźć pracę”.

Zajęcia odbędą się przy ul. Langiewicza 15 o godz. 9:00. Ich celem jest zdobycie przez uczestników  informacji na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy, doskonalenie umiejętności poruszania się po rynku pracy (metody jej poszukiwania), przyswojenie wiedzy dotyczącej przygotowania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny).

Uczestnicy zajęć dowiedzą się także, jakie są stosowane metody rekrutacji przez pracodawców, jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej, jak założyć własną firmę, kto ma predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej, jak rozpoznać swój potencjał zawodowy, umiejętności, wiedzę, zdolności.

Uczestnikami zajęć „Jak znaleźć pracę?” mogą być osoby bezrobotne i poszukujące pracy, pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci, absolwenci szkół wyższych. Zajęcia poprowadzą doradcy zawodowi i doradca zawodowy – psycholog

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Zapisy i dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Informacji i Planowania kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy ul. Langiewicza 15, tel. (17) 773 70 88 lub (17) 773 70 89 .

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama