Zdjęcie: Materiały WSPiA
Reklama

„Prawo karnego wobec wyzwań współczesności” – to temat konferencji organizowanej przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą, która odbędzie się w Rzeszowie w dniach 27-28 września. W X Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii weźmie udział ponad 150 naukowców.

Zjazdy Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii odbywają się co dwa lata. WSPiA będzie pierwszą w Polsce niepubliczną uczelnią prawniczą, której powierzono organizacje tego wydarzenia. Nad częścią merytoryczną Zjazdu czuwa komitet naukowy w składzie którego jest m.in. prof. Andrzej Zoll (przewodniczący) oraz prof. Zbigniew Ćwiąkalski i dr Katarzyna Tkaczyk-Rymanowska.

Organizowany w WSPiA Zjazd Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii odbędzie się pod hasłem „Prawo karne wobec wyzwań współczesności”. Temat wybrany został nieprzypadkowo. Jak tłumaczą organizatorzy, począwszy od roku 2015, w prawie karnym materialnym nastąpiły daleko idące zmiany. 

– Co ciekawe, często były to nowelizacje kodeksu karnego wzajemnie się wykluczające. Wskazać należy choćby na umorzenie restytucyjne, instytucję dobrowolnego poddania się karze, czy system dozoru elektronicznego – tłumaczy prof. Zbigniew Ćwiąkalski, wykładowca WSPiA i były minister sprawiedliwości. 

Wprowadzono również nowe typy przestępstw, jak też wiele z dotychczasowych znowelizowano. Relatywnie najmniejsze zmiany dotknęły zagadnienia uważane za teoretyczno-prawne. Praktycznie nie było zmian w przypadku form popełnienia przestępstwa.

– Niektóre ze zmian miały dość burzliwy charakter, gdy chodzi o dyskusję je poprzedzającą. Wskazać można instytucję konfiskaty przedsiębiorstwa, czy tzw. zbrodnię VAT-owską. Interesujące też jest spojrzenie na przeobrażenia w prawie karnym ze strony kryminologów – uważa prof. Ćwiąkalski.

Jego zdaniem, Zjazd Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii będzie dobrym miejscem do oceny tych zmian i ewentualnego sformułowania racjonalnych postulatów.

Dyskusja podzielona zostanie na osiem paneli tematycznych, w których mowa będzie m.in. o odpowiedzialności karnej za rozpowszechnianie fałszywych informacji w internecie, pojednaniu w prawie karnym oraz interesach majątkowych w obrocie cywilnoprawnym jako przedmiocie ochrony przestępstw.

Pojawią się także tematy związane z wpływem ustawodawstwa karnego na politykę karną, prawno-karnymi aspektami bezpieczeństwa i ryzykiem ekonomicznym w kontekście odpowiedzialności karnej. W dyskusji zaplanowano także tematy dotyczące ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zapowiadanych kierunków zmian w części ogólnej kodeksu karnego.

Udział w Zjeździe zapowiedzieli przedstawiciele największych Polskich ośrodków naukowych. Wśród uczestników dyskusji pojawią się naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego, Łódzkiego, Wrocławskiego, Gdańskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, UMCS w Lublinie, UKSW w Warszawie oraz Akademii Leona Koźmińskiego.

W dyskusji pojawią się także głosy pracowników naukowych WSPiA oraz zagranicznych gości m.in. z Uniwersytetu w Utrechcie w Holandii.

Ogólnopolskie Zjazdy Katedr Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii zapisały się już na stałe w historii nauki prawa karnego i kryminologii w Polsce. Wymiana poglądów, spostrzeżeń oraz owocna dyskusja naukowa przedstawicieli polskich ośrodków akademickich w trakcie Zjazdów stale przyczynia się do rozwoju obu dyscyplin.

Zjazd odbędzie się w dniach 27-28 września br. w WSPiA. Szczegóły konferencji można znaleźć na stronie www.zjazdkatedr2018.wspia.eu.

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: