Zdjęcie: Urszula Chrobak / Rzeszów News
Reklama

Nowe nazwy wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa, wybór nowych dyrektorów. Ratusz jeszcze w tym roku chce przeprowadzić małą rewolucję organizacyjną.

19 listopada br. Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa, wydał nowe zarządzenie w sprawie zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa. Tego należało się spodziewać po wygranych w czerwcu przez Fijołka wyborów prezydenckich. W pierwszych tygodniach urzędowania Fijołek utworzył w strukturze urzędu Kancelarię Prezydenta Rzeszowa

Teraz przyszła kolej na następne zmiany. Dotyczą one m.in. dotychczasowego Wydziału Kultury i Sportu, którym obecnie kieruje Katarzyna Pawlak. Z tego wydziału zostanie wyłączony sport. Po zmianach będzie utworzony nowy Wydział Sportu i Rekreacji, z kolei WKiS zmieni się na Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Ponadto, zlikwidowany zostanie dotychczasowy Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej, którym kieruje obecnie Marta Furtak-Żebracka. Jego nowa nazwa to Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczy i Turystyki. W jego strukturach będą cztery referaty odpowiedzialne za każdą ze wspomnianych dziedzin. 

Poza tym, Wydział Ochrony Zdrowia zastąpi Wydział Polityki Społecznej. Zmiany będą też w Wydziale Inwestycji. Jego nazwa pozostaje ta sama, ale w jego strukturze będą nowe referaty: inwestycji kluczowych, kubaturowych, liniowych, wsparcia technicznego. Powstanie również nowe stanowisko głównego specjalisty ds. nadzoru właścicielskiego. 

W planach jest też utworzenie Wydziału Klimatyki i Polityki Energetycznej, Centrum Innowacji Miejskich na bazie rzeszowskiego Urban Labu. Z kolei w Wydziale Architektury zostanie utworzony oddział postępowań administracyjnych. Konkursy na niektóre dyrektorskie stanowiska zostały już ogłoszone. Mogą w nich startować obecni szefowie. 

– Zmiany w regulaminie są spowodowane nowymi wyzwaniami. Dotychczasowy schemat działał od 20 lat – mówi Maciej Chłodnicki z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa. 

Nowe wydziały zaczną funkcjonować od 1 stycznia 2022 roku. Informacje o konkursach oraz innych, w których urząd miasta poszukuje pracowników, można znaleźć na stronie internetowej – w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Rzeszowa.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama