Zdjęcie: Bartosz Frydrych / Rzeszów News

„Godność tego zawodu nie pozwala nam milczeć” – piszą w liście otwartym nauczyciele 20 rzeszowskich szkół ponadgimnazjalnych. Zabierają głos na temat trwającego od 8 kwietnia strajku w szkołach. 

List otwarty nauczycieli został w środę, 17 kwietnia, opublikowany na stronie internetowej II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. Poniżej publikujemy jego pełną treść. Tytuł listu pochodzi od redakcji. 

Podtrzymujemy decyzję o strajku

My, nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych Rzeszowa, w trosce o jakość i przyszłość polskiej edukacji, pragniemy zabrać głos. Z niepokojem obserwujemy narastające napięcia w całym środowisku szkolnym Uczniów, Rodziców i Nauczycieli.

Działania rządu koncentrują się na kształtowaniu zafałszowanego i krzywdzącego dla nas wizerunku nauczyciela, a nie na szukaniu porozumienia. Rząd i MEN próbują pokazać, że nie jesteśmy potrzebni, sprowadzając nauczyciela tylko do roli strażnika przy egzaminie.

Tymczasem nikt nie reaguje na fakt przerwy w nauce. Mimo to że nie jesteśmy teraz w salach lekcyjnych z naszymi uczniami, to ich dobro najbardziej leży nam na sercu. To my przez lata wspólnych zajęć poznajemy ich osobowość, możliwości, potrzeby, znamy ich obawy, ich sposób myślenia oraz odczuwania. To my przygotowujemy ich do przyszłych wyborów, w tym także do egzaminów.

Naszej pracy najbardziej potrzebna jest ciągłość, stabilność i celowość działań. Niestety, tego brak. Zmiany nazywane reformą podważają tę stabilizację. Brak konsultacji z nauczycielami-praktykami, zmieniające się kontrowersyjne podstawy programowe, nowe rozporządzenia – sprzeczne z wypracowanymi przez lata, znanymi dla nauczycieli i uczniów procedurami, doprowadziły do obecnego kryzysu.

To tegoroczni gimnazjaliści i ósmoklasiści odczują ciężar tych zmian, gdy zostaną uczniami szkół średnich. W większości placówek zabraknie dla nich miejsca. Z braku warunków lokalowych, jako uczniowie klas pierwszych będą uczyć się poza budynkiem swojej szkoły, w salach różnych szkół  podstawowych. To oni poczują się wykluczeni z wybranego środowiska szkolnego.

Czy my, rodzice i nauczyciele, jesteśmy świadomi tych wyzwań? Czy uczniowie są gotowi podjąć takie wyzwania?

Media zawężają nasz protest do aspektu finansowego i politycznego. Nie zgadzamy się z tą retoryką. Koncentrujemy się na tym, co nas łączy – każdy z nas to przede wszystkim Nauczyciel, który czuje się odpowiedzialny za Szkołę, właśnie dlatego, że jest jej częścią. Godność tego zawodu nie pozwala nam milczeć. Stąd domagamy się podjęcia natychmiastowych działań przez władze oświatowe.

Mając na uwadze przyszłość uczniów oraz wspólny wysiłek włożony w przygotowanie do dorosłego życia, podjęliśmy decyzję o wystawieniu ocen końcowych w klasach maturalnych. Solidaryzując się z nauczycielami przedszkoli, szkół podstawowych i ostatnich klas gimnazjalnych, podtrzymujemy decyzję o strajku i mamy nadzieję, że nasze stanowisko będzie punktem wyjścia do dialogu z rządem.

Nauczyciele rzeszowskich szkół ponadgimnazjalnych:

I Liceum Ogólnokształcącego

II Liceum Ogólnokształcącego

III Liceum Ogólnokształcącego

IV Liceum Ogólnokształcącego

V Liceum Ogólnokształcącego

VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1

VIII Liceum Ogólnokształcącego IX Liceum Ogólnokształcącego

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 Zespołu Szkół Nr 2

Zespołu Szkół Elektronicznych Zespołu Szkół Energetycznych Zespołu Szkół Spożywczych

Zespołu Szkół Ekonomicznych Zespołu Szkół Samochodowych Zespołu Szkół Mechanicznych

Zespołu Szkół Technicznych Zespołu Szkół Plastycznych

Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama