Zdjęcie: Namysław Tomaka / Rzeszów News
Reklama

Popularyzacja nauki i rozwijanie wiedzy technicznej wśród dzieci i młodzieży w wieku 12-15 lat – to cel projektu „Politechnika Młodych Odkrywców” autorstwa Politechniki Rzeszowskiej. Na jego realizację uczelnia dostała ponad 460 tys. zł.

Pierwsze zajęcia w ramach „Politechnika Młodych Odkrywców” odbędą się w już październiku. Projekt jest finansowany z programu POWER. Politechnika Rzeszowska zdobyła ponad 460 tys. zł. Projekt będzie realizowany przez trzy wydziały uczelni: Elektrotechniki i Informatyki, Matematyki i Fizyki Stosowanej oraz Chemiczny przy wsparciu administracyjnym Centrum Transferu Technologii.

– Celem projektu jest rozwój kompetencji poprzez popularyzację nauki i stymulowanie chęci poznawania i rozwijania wiedzy technicznej w niekonwencjonalny sposób wśród dzieci i młodzieży w wieku 12-15 lat, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego – mówi dr Paweł Dymora, kierownik projektu.

W ramach zajęć, dzieci będą uczestniczyć w pokazach naukowych i ciekawych zajęciach warsztatowych z zakresu nauk ścisłych, takich jak: matematyka, fizyka, chemia, informatyka i automatyka. Dzięki temu „młodzi studenci” zdobędą umiejętności twórczego myślenia oraz rozwijania zainteresowań i pasji.

Zaplanowano dwie edycje projektu, a pierwsze zajęcia rozpoczną się już w październiku 2018. Kolejna edycja ruszy z początkiem roku akademickiego 2019/2020. Rekrutacja na każdą edycję będzie przeprowadzana oddzielnie. Rekrutacja do „Politechniki Młodego Odkrywcy” odbędzie się przy udziale szkół współpracujących z PRz.

W „Politechnice Młodego Odkrywcy” będzie mogło „studiować” łącznie 402 młode osoby, które będą miały do wyboru jeden z trzech kierunków: szkołę młodych informatyków, szkołę młodych fizyków i matematyków oraz szkołę młodych chemików. 

Szkoła młodych informatyków

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Uczestnicy będą mogli poszerzyć wiedzę i rozwinąć swoje zainteresowania w dziedzinie informatyki oraz automatyki i robotyki. W jednej edycji zaplanowano 6 grup po 6 osób. Młodzież będzie mogła samodzielnie realizować proste zadania projektowe w obecności opiekuna w laboratoriach Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz partnerów projektu.

Szkoła młodych fizyków i matematyków

Zajęcia pokazowe, warsztatowe i wykładowe przewidziane są dla dzieci wykazujących zainteresowanie naukami matematyczno-przyrodniczymi. Zaplanowano 5 grup uczniów w czasie jednej edycji projektu. Tematyka zajęć w dziedzinie fizyki i matematyki poszerza wiedzę zdobywaną w szkole. Zajęcia będą prowadzone w atrakcyjny sposób z bezpośrednim zaangażowaniem młodych „studentów”.

Szkoła młodych chemików

Zajęcia warsztatowe pomogą słuchaczom rozszerzyć wiedzę i rozwinąć swoje zainteresowania w dziedzinie chemii. Cykl zajęć warsztatowych będzie stanowił uzupełnienie wiedzy przekazywanej na lekcjach chemii realizowanych w ramach podstawy programowej w końcowym okresie ośmioletniej szkoły podstawowej. W ramach zajęć uczniowie będą samodzielnie przeprowadzać proste doświadczenia chemiczne w obecności prowadzącego.

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama