Zdjęcie: Sebastian Stankiewicz / Rzeszów News

II Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 6, to dwie najlepsze rzeszowskie szkoły średnie. Liceum Sióstr Prezentek zaliczyło spadek o 32. oczka w rankingu. Jak wypadły inne?

Miesięcznik „Perspektywy” opublikował swój coroczny ranking liceów i techników. To jedno z najpopularniejszych zestawień najlepiej ocenianych szkół średnich w Polsce. Ma pomóc ósmoklasistom w wyborze najlepszej szkoły, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. 

Kto najlepszy?

Najwyższa lokata wśród rzeszowskich liceów przypadła II LO. Obecnie jest na 54. miejscu w zestawieniu ogólnopolskim (w 2022 roku zajmowało 82. a w 2021 osiągnęło 89.). Jednocześnie zajmuje 3. lokatę w rankingu wojewódzkim (po I Społecznym LO w Tarnobrzegu i I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krośnie).

Drugie miejsce przypadło LO Sióstr Prezentek i jest 75. w zestawieniu ogólnopolskim. To spore zaskoczenie, zwłaszcza, że w trzech poprzednich latach to liceum prezentek wiodło w Rzeszowie prym (w 2022 było na 43., a rok wcześniej na 33. miejscu).  

Kolejne rzeszowskie licea są już poza pierwszą setką w zestawieniu ogólnopolskim. Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie zajęło 114. miejsce, IX LO z Oddziałami Dwujęzycznymi 198., I LO ma 200. lokatę, a IV LO znalazło się na miejscu 299.  

Tradycyjnie najlepsze w Rzeszowie i 25. w kraju jest Technikum nr 6 (ZSE). W poprzednim roku „elektronik” zajmował 32 miejsce, w województwie  ma drugą lokatę, po Technikum nr 2 w Dębicy. 

Drugie w Rzeszowie jest Technikum nr 7 (ZSM), które może się pochwalić olbrzymim wzrostem notowań. W zestawieniu ogólnopolskim z 469 pozycji w ubiegłym roku wskoczyło na 117. miejsce.

Spadek zaliczyło Technikum nr 5 (ZSE przy ul. Hoffmanowej), które w tym raku zajmuje 251 lokatę, a w ubiegłym było na 184. miejscu. 

25. ranking Perspektyw

Jak podaje portal „Perspektywy”, tegoroczne zasady rankingu ustaliła kapituła złożona z: przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad rankingowych.

Pracom kapituły przewodniczyła prof. Barbara Marcinkowska, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

W przypadku liceów pod uwagę brano wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45 proc.) oraz sukcesy w olimpiadach (25 proc.). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

W przypadku techników oceniane były sukcesy szkoły w olimpiadach (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30 proc.) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30 proc.).

(la)

redakcja@rzeszow-news.pl 

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama