Zdjęcie: Pixabay
Reklama

Gminne Biuro Spisowe w Rzeszowie uruchomiło dodatkowe punkty spisowe – poinformował Urząd Miasta w Rzeszowie. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia br. i potrwa do 30 września br. Spisem objęci są mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy oraz stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą Narodowego Spisu Powszechnego 2021 jest samospis internetowy, czyli samodzielne podawanie danych. Formularz spisowy dostępny jest na stronie internetowej GUS – spis.gov.pl.

Gminne Biuro Spisowe w Rzeszowie na prośbę mieszkańców w poniedziałek, 12 lipca, uruchomiło dodatkowe punkty spisowe. Poniżej harmonogram otwarcia punktów: 

– 14 lipca – godz. 9.00-17.00 – punkt mobilny MDK przy ul. Osmeckiego 51,

– 15 lipca – godz. 9.00-18.00 – punkt mobilny Nowe Miasto przy ul. Podwisłocze 10a,

– 16 lipca – godz. 9.00-18.00 – punkt mobilny Nowe Miasto przy ul. Podwisłocze 10a,

– 19 lipca – godz. 9.00-16.00 – punkt mobilny Krakowska-Południe, SP nr 28 przy ul. Solarza,

– 20 lipca – godz. 9.00-16.00 – punkt mobilny Krakowska-Południe, SP nr 28 przy ul. Solarza,

– 21 lipca – godz. 9.00-18.00 – punkt mobilny SP nr 10 przy ul. Dominikańskiej,

– 22 lipca – godz. 9.00-18.00 – punkt mobilny SP nr 10 przy ul. Dominikańskiej,

– 23 lipca – godz. 9.00-16.00 – punkt mobilny Osiedle Baranówka, Szkoła Unicef przy ul. Ofiar Katynia 1,

– 26 lipca – godz. 9.00-18.00 – punkt mobilny Osiedle Baranówka, Szkoła Unicef przy ul. Ofiar Katynia 1,

– 27 lipca – godz. 10.00-15.00 – punkt mobilny 1000-lecia, Dom Kultury przy ul. Kochanowskiego 29,

– 28 lipca – godz. 10.00-15.00 – punkt mobilny 1000-lecia, Dom Kultury przy ul. Kochanowskiego 29.

– Od 23 czerwca rachmistrzowie prowadzą również wywiady bezpośrednie. Skontaktują się z osobami, które dotychczas nie spisały się samodzielnie przez internet, infolinię ani też nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym – poinformował Urząd Miasta w Rzeszowie. 

Przypominamy, że na czas trwania spisu urząd przygotował specjalne stanowiska, w których można dokonać samospisu. Znajdują się one w Urban Labie przy ul. 3 Maja 13, tel. 17 875 40 75, czynny od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00.

Samospisu można dokonać także w budynku Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Kopernika 16, tel. 17 875 44 33, czynny w poniedziałek, we wtorek, w czwartek i piątek od 7:30 do 15:30 i w środę od 7:30 do 17:00. 

Od poniedziałku do niedzieli, od 7:30 do 20:00, można się kontaktować z pracownikami Gminnego Biura Spisowego pod numerami: 17 875 4042, 17 875 4041,  17 875 4044, 17 875 4045, 17 875 4047, 17 875 4048.

Udział w spisie jest obowiązkowy. Za odmowę udziału w spisie grozi grzywna w wysokości 5000 zł. 

Każda z osób proszona jest o podanie podstawowych danych: nazwisko, pierwsze i drugie imię, PESEL, płeć oraz data urodzenia. Kolejne pytania służą ustaleniu adresu oraz tego, czy nasz obecny jest adresem stałym czy tymczasowym i jak długo pod nim mieszkamy.

W pytaniach dotyczących mieszkania trzeba podać, czyją jest ono własnością i kto oprócz nas je zamieszkuje, a także wskazać powierzchnię lokalu czy liczbę pomieszczeń.

Pytani będziemy również o źródła energii wykorzystywane do ogrzewania mieszkania. W sekcji poświęconej budynkowi, w którym mieszkamy, pytania dotyczyć będą m.in. podłączenia go do sieci wodociągowej, gazowej i kanalizacyjnej.

Wśród innych pytań znajdziemy te o stan cywilny, wykształcenie, miejsce pracy czy przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego. To ostatnie jest jednym z kilku pytań, w przypadku których możemy zrezygnować z odpowiedzi.

(pl)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama