Zdjęcia: Beata Motyka / Politechnika Rzeszowska

10 naukowców z Politechniki Rzeszowskiej znalazło się w gronie 2 procent najczęściej cytowanych badaczy z całego świata – tak wynika z opublikowanego na łamach „PLOS Biology” zestawienia opracowanego przez Stanford University we współpracy z wydawnictwem naukowym Elsevier i firmą SciTech Strategies.

Jak poinformował Damian Gębarowski, rzecznik Politechniki Rzeszowskiej, zestawienie obejmuje prawie 160 tys. naukowców z 22 dyscyplin podzielonych na 176 bardziej szczegółowych dziedzin. Na prestiżowej liście 2 procent autorów publikacji, na które najchętniej powołują się inni uczeni, znalazło się 10 naukowców z PRz.

Ocena naukowców pod względem całokształtu kariery naukowej:

prof. dr hab. Józef Banaś, Katedra Analizy Nieliniowej, Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej,

prof. dr hab. inż. Piotr Król, Katedra Polimerów i Biopolimerów, Wydział Chemiczny,

prof. dr hab. Marek Pyda, Zakład Chemii Organicznej, Wydział Chemiczny,

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaczmarski, Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Chemiczny,

prof. dr hab. inż. Paweł Pawlus, Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa.

Ocena naukowców pod względem cytowań w 2019 roku:

dr hab. inż. Gaweł Żyła, prof. PRz, Zakład Fizyki Doświadczalnej, Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej,

prof. dr hab. inż. Piotr Król, Katedra Polimerów i Biopolimerów, Wydział Chemiczny,

dr hab. inż. Jacek Mucha, prof. PRz, Katedra Konstrukcji Maszyn, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa,

prof. dr hab. inż. Paweł Pawlus, Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa,

dr hab. inż. Lucjan Witek, prof. PRz, Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa,

prof. dr hab. Józef Banaś, Katedra Analizy Nieliniowej, Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej,

dr hab. inż. Katarzyna Pietrucha-Urbanik, prof. PRz, Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury,

dr hab. inż. Paweł Chmielarz, prof. PRz, Katedra Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny.

W ocenie dorobku naukowców uwzględniono publikacje ze wszystkich dziedzin badań, które ukazały się do maja 2020 r. Listę opracowano na podstawie oceny dorobku naukowego uczonych z całego świata i wyliczeniu złożonego indeksu bibliometrycznego (tzw. C-score), uwzględniającego m.in. liczbę cytowań niezależnych, indeks Hirscha czy miejsce i rolę autora wśród współautorów.

Przykładowo na podstawie wysokiego wskaźnika Hirscha można lepiej przewidzieć, kto otrzyma najbardziej prestiżowe nagrody naukowe (np. Nagrodę Nobla), niż na podstawie innych wskaźników oceny naukowców.

Pełną listę naukowców, gdzie tabela S6 jest oceną naukowców pod względem całokształtu kariery naukowej, a tabela S7 jest oceną naukowców pod względem cytowań w 2019 roku, znajdziecie TUTAJ.

Oprac. (ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama