Termin składania ofert na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Sokołów Małopolski – Stobierna (12,5 km) został wydłużony do 21 lutego br., natomiast na odcinek w. Świlcza – w. Rzeszów Południe (6,3 km) do 14 lutego br.

Oferty na nadzór nad tymi inwestycjami można składać do 21 lutego br. – Zmiana terminu spowodowana jest dużą ilością pytań oraz odwołań złożonych w postępowaniu przez potencjalnych wykonawców – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.

Zakres pierwszego odcinka (Sokołów Małopolski – Stobierna) obejmuje wykonanie drogi o przekroju 2+1 i długości 12,5 km wraz z budową obiektów inżynierskich oraz węzła „Sokołów Młp.” na drodze wojewódzkiej nr 875. Droga będzie omijać Sokołów Młp. od strony wschodniej i bezpośrednio połączy się z już oddanym do ruchu odcinkiem S19 Stobierna – Rzeszów.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

Drugi odcinek Świlcza – Rzeszów Południe (Kielanówka) będzie miał długość 6,3 km. Będzie powiązany ze realizowanym odcinkiem drogi S19 węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza. Zakres robót obejmie wykonanie drogi dwujezdniowej, czteropasowej wraz z budową obiektów inżynierskich, węzła, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz budową dróg dojazdowych dla zapewnienia połączeń lokalnych oraz urządzeń ochrony środowiska.

Oba odcinki S19 będą realizowane w systemie optymalizuj – buduj

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama