Zdjęcie: PKP PLK

Uczestnictwo w projektach badawczych, praktyki i staże, a dla najlepszych studentów stypendia – to przewiduje porozumienie, które PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały z Politechniką Rzeszowską.

PLK i PRz zawarły porozumienie o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Politechnika Rzeszowska jest kolejną uczelnią wyższą, po Politechnice Krakowskiej, która będzie współpracować z PLK.

Zarządca infrastruktury obiecuje wsparcie rzeszowskiej uczelni w kształceniu przyszłych inżynierów dla branży kolejowej na nowo otwartym kierunku studiów stacjonarnych I stopnia transport, specjalność transport szynowy. Od roku akademickiego 2020/2021 będzie on uruchomiony na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury.

Prof. Mariusz Oleksy, prorektor ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką na PRz, mówi, że porozumienie z PLK jest szansą przede wszystkim dla przyszłych studentów, którzy już w okresie nauki poznają specyfikę pracy na kolei. To ma być także okazja do zdobycia cennych doświadczeń podczas praktyk i spotkań ze specjalistami z branży kolejowej.

– To także otwarcie do realizowania projektów badawczo-rozwojowych, które przy wykorzystaniu nowoczesnych technik i technologii oraz kreatywności młodych ludzi, mogą przyczynić się do rozwoju innowacji w branży kolejowej – mówi prorektor Oleksy.

Porozumie przewiduje, że studenci i PLK będą uczestniczyć w projektach badawczych. Spółka kolejowa będzie również wspierać studentów w przygotowaniu prac dyplomowych o tematyce kolejowej. Współpraca PLK i PRz ma umożliwić studentom odbywanie praktyk i staży w Zakładzie Linii Kolejowych w Rzeszowie.

W kolejnych latach, w ramach rozszerzania współpracy, planuje się podpisanie umowy na stypendia dla najlepszych studentów kierunku. PLK zapewnia, że absolwenci będą przygotowani do pracy w sektorze transportowym. Zarządca infrastruktury potrzebuje wykształconych specjalistów z oczekiwaną wiedzą i umiejętnościami do podjęcia pracy.  

– Zależy nam na kadrze specjalistów dobrze przygotowanych do pracy. Zapewnimy atrakcyjne stanowiska i rozwój zawodowy – obiecuje Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama