Premiera w WDK. Animowany film o galicyjskim Rzeszowie i Ignacym Schaittrze

Reklama

Film o Ignacym Schaittrze, Honorowy Obywatelu Miasta Rzeszowa, oraz o Hugonie Steinhausie, wybitnym matematyku z Jasła, zobaczymy 7 czerwca w Wojewódzkim Domu Kultury w ramach Podkarpackiej Komisji Filmowej.

 

PKF utrwala w postaci filmów dokumentalnych wydarzenia, miejsca i ludzi związanych z Podkarpaciem, program służy dokumentowaniu historii, teraźniejszości i dziedzictwa kulturowego regionu.

PKF twórców dokumentalnych wsparła już podczas trzech edycji programu na łączną kwotę 240 tys. zł. W 2018 roku z pieniędzy Podkarpackiej Kroniki Filmowej wsparcie finansowe otrzymało sześć produkcji, w tym „Sklep Schaittra” Bartosza Babelskiego oraz „Hugo z Jasła” Pauliny Ibek.

Dzięki tym dwóm filmom, nazwiska znane z pamiątkowych tablic – Ignacy Schaittra (Rzeszów) i Hugo Steinhaus (Jasło) zostały zmaterializowane w naszej wyobraźni, stały się bliższe i bardziej realne.

– Choć wiedza o Schaittrze i Steinhausie jest dostępna w literaturze i archiwach, to medium filmowe pozwala biografiom bohaterów ożyć na nowo, stwarza świat wizualny, w którym mogą zamieszkać, znajduje także dla nich współczesny kontekst –  wyjaśnia Karolina Woźniak z Podkarpackiej Komisji Filmowej.

„Sklep Schaittra” to film animowany przedstawiający wyjątkową postać Ignacego Schaittra (1805-1885), przedstawiciela kupieckiej „dynastii” Schaittrów, który początkowo z ojcem Tomaszem (od 1827 roku), a pod koniec życia z synem Ludwikiem i bratem Ferdynandem prowadził prężną działalność kupiecką w Rzeszowie.

Ignacy Schaitter zapisał się w historii miasta nie tylko dzięki handlowi, był przyrodnikiem, działaczem społecznym, filantropem, lobbystą w sprawach miasta. Jego zasługi dla miasta doceniono nadając mu w 1875 roku tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa.

W filmie, poza historią samego Schaittra, zobaczymy galicyjski Rzeszów XIX wieku, wnętrza ówczesnych sklepów, magazynów, palarni kawy, pokoików czeladników i ogrodu zwanego Schaittrówką. Poznamy także sprawy, jakie mogły takiego dnia sprzed prawie 200 laty zajmować mieszkańców miasta.

„Hugo z Jasła” to z kolei film o światowej sławy matematyku – Hugonie Steinhausie – profesorze, współtwórcy lwowskiej szkoły matematycznej, który był współzałożycielem i redaktorem „Studia Mathematica”. 

Steinhaus urodził się na Podkarpaciu, w Jaśle i tutaj spędził swoje dzieciństwo i młodość. Jego biografia związana jest m.in. ze Lwowem, Krakowem, Wrocławiem, gdzie dożył ostatnich swoich dni, jednak to w Jaśle miał nadzieję spędzić starość, wojna przekreśliła jego plany.

W filmie „Hugo z Jasła” poznamy Hugona Steinhausa, dzięki opowieściom członków rodziny oraz pasjonatów, także młodych ludzi, dla których jest on ważną postacią. Odwiedzimy miejsca z nim związane, poznamy anegdoty.

Śladami biografii i spuścizny uczonego będą prowadzić członkowie Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Ziemi Jasielskiej, przedstawiciele, absolwenci i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, laureaci konkursu matematycznego jego imienia.

Premiera obu filmów odbędzie się 7 czerwca (piątek) o godzinie 17:30 w Wojewódzkim Domu Kultury (ul. S. Okrzei 7). Projekcji towarzyszyć będzie spotkanie z twórcami filmów. Wstęp na projekcje jest bezpłatny. Wejściówki dla wszystkich zainteresowanych od 3 czerwca czekają w portierni WDK.

(jg)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama