Prof. Piotr Koszelnik ponownie rektorem Politechniki Rzeszowskiej. Bezkonkurencyjny

Uczelniane Kolegium Elektorów Politechniki Rzeszowskiej wybrało prof. dr. hab. inż. Piotra Koszelnika na rektora uczelni. Był jedynym kandydatem. 

 

Zdjęcia: Beata Motyka / Politechnika Rzeszowska

Piotr Koszelnik na rektora Politechniki Rzeszowskiej został wybrany w środę, 27 marca.  W posiedzeniu Kolegium Elektorów wzięło udział 100 elektorów. Wszystkie głosy były ważne. Za powołaniem Koszelnika na rektora było 96 osób, przeciwko – cztery. 

– Moim priorytetem jest budowanie marki Politechniki Rzeszowskiej jako uczelni prowadzącej badania naukowe przynoszące korzyści jej społeczności i otoczeniu gospodarczemu – powiedział po wyborze prof. Koszelnik. 

Zapowiedział, że Politechnika Rzeszowska pod jego rządami będzie uczelnią, na której kształci się według najwyższych standardów, oferuje najlepsze wykształcenie i start na rynku pracy, i na której dobrze czują się pracownicy, studenci oraz partnerzy zewnętrzni.

– Budowanie uczelni, gdzie w przyszłość nie spogląda się tylko z nadzieją, ale także z pewnością – podkreślał prof. Piotr Koszelnik.

10 osób zgłoszonych 

Przedstawiciele PRz zgłosili 10 kandydatów na rektora uczelni. Oprócz Koszelnika, Andrzeja Kolka, Andrzeja Majkę, Adama Marcińca, Grażynę Mrówkę-Nowotnik, Piotra Nazarkę, Grzegorza Ostasza, Jarosława Sępa, Barbarę Tchórzewską-Cieślak i Iwonę Włoch.

Tylko Piotr Koszelnik wyraził zgodę na kandydowanie w wyborach. Pierwsze posiedzenie uczelnianej komisji wyborczej odbyło się 8 stycznia br. Od 18 stycznia do 15 lutego we wszystkich okręgach wyborczych PRz trwały wybory elektorów na wybór rektora.

W przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi odbywały się wybory dwustopniowe – w pierwszym etapie wyłaniano przedstawicieli do wyboru członków kolegium elektorów, a w drugim etapie elektorów na wybór rektora.

Po zakończeniu etapu wyborów elektorów rozpoczął się etap zgłaszania kandydatów na rektora. Po zakończeniu tej procedury i otwarciu urny zgłoszeni kandydaci musieli potwierdzić pisemnie zgodę na kandydowanie. Zrobił to tylko prof. Piotr Koszelnik.

Jego kandydaturę pozytywnie zaopiniował Senat PRz. Od 18 marca prof. Koszelnik spotykał się pracownikami na wydziałach uczelni, a 26 marca odbyła się debata kandydata na rektora z członkami społeczności Politechniki Rzeszowskiej.

Zaufanie, szczerość, szacunek

27 marca Kolegium Elektorów wybrało prof. Piotra Koszelnika na rektora PRz. Koszelnik podziękował za zaufanie, podkreślił, że podstawą właściwego funkcjonowania uczelni są pracownicy, doktoranci i studenci, a fundamentem zaufanie, szczerość i wzajemny szacunek

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - Google NewsObserwuj nas na Google News!

– Rozwój Politechniki Rzeszowskiej nie jest i nigdy nie będzie możliwy bez oddanych pracowników naukowych, dydaktycznych, administracyjnych i obsługi oraz pełnych pasji studentów i doktorantów – powiedział prof. Piotr Koszelnik. 

Rektor powiedział, że kolejna kadencja jest dla niego „ogromnym wyzwaniem i wielkim zobowiązaniem do dalszej ciężkiej pracy na rzecz rozwoju Politechniki Rzeszowskiej”. Druga i ostatnia kadencja Piotra Koszelnika potrwa do 2028 roku. Rektorem jest od 2020 roku. 

Kim jest Piotr Koszelnik?

Prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik urodził się 8 listopada 1972 r. w Przemyślu. Pochodzi z Bachórza w powiecie rzeszowskim. Jest absolwentem Technikum Chemicznego w Dębicy. W 1996 r. ukończył studia na kierunku technologia chemiczna na Wydziale Chemicznym PRz.

Pracę naukową rozpoczął na III roku studiów. Po zdaniu egzaminu magisterskiego w 1996 r. został asystentem w Zakładzie Inżynierii i Chemii Środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PRz, gdzie pracuje na różnych stanowiskach nieprzerwanie do dzisiaj.

W styczniu 2003 r. uzyskał stopień naukowy doktora z zakresu dyscypliny inżynieria środowiska na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej.

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska uzyskał decyzją Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej 17 listopada 2009 r. po odbytym kolokwium habilitacyjnym.

28 września 2020 r. uzyskał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Jego działalność naukowo-badawcza skupia się wokół zagadnień związanych z ochroną środowiska wodnego przed eutrofizacją i zanieczyszczeniami antropogenicznymi. 

Prof. Piotr Koszelnik w latach 2012–2019 był dziekanem Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. W latach 2010-2020 kierował Zakładem Inżynierii i Chemii Środowiska na tym wydziale. Był i jest członkiem Senatu oraz komisji senackich PRz.

Piotr Koszelnik jest autorem i współautorem ponad 80 publikacji naukowych indeksowanych w bazach Scopus i Web of Science oraz ponad 100 innych recenzowanych publikacji w czasopismach, materiałach konferencyjnych i monografiach. 

Prof. Piotr Koszelnik jest członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Polskiego Komitetu Wielkich Zapór, Wojewódzkiej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz organizacji branżowych i Rady Naukowo-Programowej Stowarzyszenia EKOSKOP. 

Za swoją działalność naukową i organizacyjną został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, Krajowej Administracji Skarbowej oraz „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”.

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama