Zdjęcie: Materiały prasowe
Reklama

Illia Mynenko, przewodniczący Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, został członkiem Komisji ds. jakości kształcenia i umiędzynarodowienia Parlamentu Studentów RP.

Illia Mynenko jest jedynym reprezentantem podkarpackich uczelni w tej komisji, która działa na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych w Polsce. 

Do zadań Komisji należy też obsługa Helpdesku dla studentów zagranicznych, wspieranie uczelni w realizacji programów międzynarodowych (m.in. Erasmus+) oraz współpraca z innymi organizacjami, m.in. FRSE, NAWA, ESU czy ESN.

 To zaszczyt, ale i możliwość wprowadzania dalszych zmian w szkolnictwie wyższym w Polsce – mówi Illia Mynenko o członkostwie w Komisji. – Zagraniczni studenci, mimo różnych programów wspierających ich adaptację, na co dzień mierzą się z wieloma problemami. Działania Komisji mają przyczynić się do przezwyciężenia tych trudności.

Komisja planuje współpracę z instytucjami polskimi, jak i międzynarodowymi, m.in. European Students’ Union i Organizacją Narodów Zjednoczonych.”

Parlament Studentów RP jest niezależną ogólnopolską organizacją, reprezentującą wszystkich studentów w Polsce. Zrzesza samorządy studenckie ze wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w kraju.

Przy Parlamencie Studentów RP, oprócz Komisji ds. jakości kształcenia i umiędzynarodowienia, funkcjonuje siedem innych zespołów, m.in. Komisja ds. prawno-socjalnych, Komisja ds. rozwoju i cyfryzacji czy Komisja ds. strategii.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: