Zdjęcie: Pixabay
Reklama

Policja zaktualizowała wykaz instytucji i organizacji, które pomagają osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego.

Ośrodki interwencji kryzysowej:

– Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie – ul. Rzeszowska 5, tel. 518 736 839, 885 696 640, e-mail: oik.gorno@poczta.fm, oik@powiat.rzeszow.pl. Placówka jest czynna przez całą dobę i cały rok.

– Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej, ul. Skubisza 4, 35-207 Rzeszów, tel. 17 863 53 89, 17 851 25 01, 17 851 25 02, e-mail: opsik@mopsrzeszow.pl. Poradnictwo specjalistyczne od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-20:00. 

Punkty konsultacyjne i interwencji kryzysowej:

Błażowa:

– Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej, ul. 3 Maja 15, tel. 17 229 70 02, 17 230 17 94, e-mail: mgblazowa@ops.net.pl, poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: poniedziałek – piątek, w godz. 7:30-15:30.

– Punkt bezpłatnej pomocy prawnej, pl. ks. A. Kowala 1, tel. 882 184 152, e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszowski.pl, poniedziałek w godz. 8:00-12:00, od środy do piątku – w godz. 8:00-12:00

– Punkt konsultacyjny ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pl. ks. A. Kowala 3, tel. 609 001 679, e-mail: psycholog@blazowa.com.pl. Poradnictwo i pomoc psychologiczna rodzinie, czwartek w godz. 16:00-20:00.

Boguchwała:

– punkt bezpłatnej pomocy prawnej, ul. Plac Rynek 2, siedziba Miejskiego Centrum Kultury, tel. 882 180 395. Pomoc w sprawach cywilnych, rodzinnych oraz karnych: sporządzanie pism, informowanie o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach, wskazywanie sposobu rozwiązania problemu. Pomoc prawna udzielania: poniedziałek – 16:00-18:00, środa – 9:30-11:30, 15:30-17:30, piątek – 15:30-17:30.

– Poradnia Specjalistyczna i Telefon Zaufania „Arka”, ul. Plac Rynek 2, siedziba Miejskiego Centrum Kultury (I piętro), tel. 17 773 08 09. „Arka” udziela bezpłatnej pomocy w zakresie psychologii, psychoterapii, prawa, doradztwa rodzinnego oraz terapii uzależnień. Rejestracja wizyt telefonicznie.

Dynów:

– Urząd Miasta Dynów, ul. Rynek 2, tel. 668 473 790. Prowadzenie terapii dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie. II i IV piątek miesiąca w godz. 7:00-12:00.

Głogów Małopolski:

– Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie Młp., ul. Fabryczna 17, budynek przy Stawach Tarczewskich, tel. 17 789 75 00, e-mail: glogowmlp@ops.net.pl. Konsultacje psychologiczne dla dzieci i dorosłych, konsultacje pedagogiczne, pomoc logopedyczna, terminy spotkań umawiane indywidualnie.

– Miejsko-Gminny Dom Kultury w Głogowie Małopolskim, ul. Wyszyńskiego 12, tel. 882 184 152, e-mail: mgdk@mgdk.pl. Poradnictwo prawne, terminy spotkań umawiane indywidualnie.

Hyżne:

– Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – Centrum Integracji i Rozwoju „Stara Mleczarnia” w Hyżnem, tel. 17 229 50 03, e-mail: gops@hyzne.pl. Poradnictwo i konsultacje indywidualne w każdy poniedziałek, w godz. 8:00-11:00.

Kamień:

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu, tel. 17 855 60 61, e-mail: kamien@ops.net.pl. Pomoc psychologiczna, prawna – 8 godzin w miesiącu, od lipca do grudnia.

Krasne:

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem, tel. 17 230 02 64, e-mail: gopskrasne@gminakrasne.pl. Pedagog w każdy wtorek miesiąca, psycholog dwa razy w miesiącu, terapeuta uzależnień raz w miesiącu, poniedziałek, środa, czwartek – w godz. 7:30-15:30, wtorek – w godz. 7:30-17:00, piątek – w godz. 7:30-14:00.

Sokołów Małopolski:

– Rodzinny Punkt Konsultacyjny, ul. Rynek 1, pok. nr 4, tel. 17 772 90 19 w. 14 w czasie dyżurów. Poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne – pierwszy i drugi czwartek miesiąca od 16:15 do 18:15.

Świlcza:

– Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Świlczy, budynek Euroregionalnego Centrum Informacji Gospodarczej, Kulturalnej i Turystycznej, II piętro, pok. nr 24, tel. 17 867 01 00, 17 867 01 44, e-mail: gops.swilcza@intertele.pl.

Konsultacje w zakresie psychoprofilaktyki i psychoterapii uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dyżur specjalisty psychoterapii uzależnień w każdą środę miesiąca od 16:00 do 18:00.

Trzebownisko:

– Rodzinny Punkt Konsultacyjny dla Mieszkańców Gminy Trzebownisko, tel. 17 772 29 89. Pomoc psychologiczna, prawna, informacyjna z zakresu procedury Niebieskiej Karty, poniedziałek – w godz. 15:00-17:00, wtorek – w godz. 16:00-17:00, środa – w godz. 16:00-19:00, czwartek – w godz. 15:30-16:30.

Reklama

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

Tyczyn:

– Punkt Konsultacyjny Pomocy Rodzinie, ul. Rynek 10, tel. 17 229 17 39. Z pomocy psychologa skorzystać mogą osoby z problemem alkoholowym, przemocy w rodzinie oraz osoby pozostające w trudnej sytuacji rodzinnej. Porady udzielane są bezpłatnie w czwartek od 15:00 do 19:00.

Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

Rzeszów:

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Skubisza 4, tel. 17 863 53 89, e-mail: opsik@mopsrzeszow.pl.

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, ul. Batorego 9, tel. 519 585 761, e-mail: pcpr@powiat.rzeszow.pl.

Wykaz organizacji, które pomagają osobom/rodzinom dotkniętym przemocą:

Rzeszów:

– Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Fredry 4, pokój 57-58, tel. 17 862 01 22, 796 600 429, e-mail: porso@poczta.onet.pl.

Bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne dla osób pokrzywdzonych przestępstwem przemocy w rodzinie, osób najbliższych i świadków, w szczególnych i uzasadnionych przypadkach udzielana jest doraźna pomoc materialna.

Klienci przyjmowani są po umówieniu się telefonicznym lub osobistym: poniedziałek – od 8:00 do 15:00, wtorek – od 13:00 do 20:00, środa – od 8:00 do 15:00, czwartek – od 8:00 do 15:00, piątek – od 8:00 do 15:00, sobota – od 8:00 do 13:00.

– Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Viktoria”, ul. Jagiellońska 4/7, 35-027 Rzeszów, tel. 606 891 917, e-mail: victoria.projekty@o2.pl. Doradztwo, pomoc prawna: wtorki i środy – w godz. 9:00-13:00.

Powiat rzeszowski:

– Stowarzyszenie Wsparcia Osób i Rodzin „Orchidea”, ul. Rzeszowska 3/1, 36-051 Górno, e-mail: stowarzyszenieorchidea@interia.pl. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałanie przemocy w domowej, działania profilaktyczne, interwencyjne, edukacyjne.

Wykaz jednostek specjalistycznego poradnictwa:

Rzeszów:

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie – Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej, ul. Skubisza 4, tel. 17 86 35 389, e-mail: sekretariat@mopsrzeszow.pl.

Psycholog: od poniedziałku do piątku – 7:30-18:00, prawnik: poniedziałek – 16:00-20:00, wtorek – 7:30-12:30, środa – 7:30-15:30, piątek – 7:30-15:30.

Powiat rzeszowski:

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebownisku, tel.  17 771 37 72. Pomocy i porad udzielają: psycholog, prawnik. W poniedziałek – od 10:00 do 14:00, we wtorek – od 10:00 do 14:00.

– Rzeszowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie, ul. Rzeszowska 5, tel. 518 736 839, 885 696 640, e-mail: oik.gorno@poczta.fm, oik@powiat.rzeszow.pl. Placówka jest czynna całą dobę i przez cały rok. 

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem, punkt informacyjno-konsultacyjny, tel. 17 230 02 60, e-mail: gopskrasne@gminakrasne.pl.

Indywidualne konsultacje psychologiczne, prawne, pedagogiczne i terapeutyczne – w godz. 7:30-15:30. Pedagog w każdy wtorek miesiąca, prawnik każdy czwartek miesiąca, psycholog dwa razy w tygodniu, terapeuta uzależnień raz w miesiącu.

– Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej, ul. 3 Maja 15, tel. 17 229 70 02, e-mail mgblazowa@ops.net.pl. Poradnictwo socjalne od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30.

Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie:

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, ul. Batorego 9, tel. 519 585 761, e-mail: pcpr@powiat.rzeszow.pl.

Koordynatorem „Niebieskiej Karty” w Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie jest asp. szt. Magdalena Żuk z Zespołu ds. Nieletnich, Profilaktyki Społecznej i Patologii, tel. 47 821 34 47, fax: 47 821 34 48. W sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji należy dzwonić na numer 112.

oprac. (pol)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama