Family

Ponad 120 mln zł w tym roku planuje wypłacić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie dla rodziców ramach programu 500+. Od 1 kwietnia można składać wnioski.

– Apelujemy, by nie stawać w kolejkach już na samym początku rozpoczęcia przyjmowania wniosków. Termin nie ma większego znaczenia. Na złożenie wniosku są trzy miesiące – do 1 lipca włącznie. Na wypłatę pieniędzy też są trzy miesiące. Na pewno w pierwszym tygodniu nie będzie wypłat, to niemożliwe, ale będziemy się starali uruchomić je, jak najszybciej.

– Żadne pieniądze nie przepadną. Jeżeli ktoś złoży wniosek w czerwcu, to 500 zł otrzyma z wyrównaniem od 1 kwietnia. Wypłaty pieniędzy rozpoczną się pod koniec kwietnia, może w drugiej połowie kwietnia, ale dokładny termin nie jest jeszcze znany – mówi Jacek Gołubowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodku Pomocy i Społecznej.

Pięć punktów

W Rzeszowie wyznaczono pięć punktów MOPS-u, gdzie od poniedziałku do piątku będą przyjmowane wnioski: przy ul. Jagiellońskiej 6 (pokój nr 2 i 3), ul. Skubisza 4 (pokój nr 10) i ul. Seniora 2 (parter) od godz. 7:30 do 18:00.

Dwa kolejne punkty będą w budynku Urzędu Miasta przy pl. Ofiar Getta 7 (od poniedziałku do piątku od 7:30 do 18:00) oraz na parterze hipermarkatu „b1” (dawny „Real”) przy al. Witosa, gdzie znajduje się Punkt Obsługi Mieszkańców – od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00.

Dodatkowo mieszkańcy Rzeszowa będą mogli złożyć wnioski o wypłatę 500 zł we wspomnianych pięciu punktach i godzinach  2 i 9 kwietnia (sobota). – Będziemy obserwowali, czy ta liczba punktów jest wystarczająca. Jeżeli okaże się, że jest za mało, to będziemy je zwiększać – zapowiada dyrektor Gołubowicz.

We wszystkich Punktach Obsługi Mieszkańców będzie można pobrać wniosek o przyznanie 500 zł, ale złożyć go będzie można tylko w hipermarkecie „b1”.

Zakładajcie e-konta

Wnioski można także wysłać pocztą, jak również złożyć drogą elektroniczną przez portal Emp@tia, PUE ZUS oraz za pośrednictwem konta internetowego. 18 banków podpisało umowę z Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na kontach elektronicznych będzie specjalna zakładka.

– Apelujemy o zakładanie kont internetowych. Większość banków oferuje je za darmo. To ułatwiłoby  nam pracę, a poza tam, ci którzy starać się będą o pieniądze, nie będą musieli stać w kolejce po raz drugi – twierdzi Jacek Gołubowicz.

MOPS wprowadził także udogodnienia dla pracowników Urzędu Miasta w Rzeszowie, wszystkich jego wydziałów oraz jednostek organizacyjnych, np. Zarządu Transportu Miejskiego, Zarządu Zieleni Miejskiej, Teatru Maska, czy Muzeum Dobranocek. Pracownicy wnioski będą mogli składać bezpośrednio w miejscu pracy. Po zebraniu większej ilości zostaną one potem zawiezione do MOPS-u.

Ponadto, ułatwienia wprowadzono też dla podopiecznych MOPS-u, czyli osób, które obecnie korzystają z różnych świadczeń, np. zasiłków stałych, celowych, specjalnych. Te osoby mogą wnioski składać w Rejonach Pracowników Socjalnych, których na terenie Rzeszowa jest dziewięć.

500 zł dla 27 tys. dzieci

MOPS do obsługi przyjmowania wniosków 500+ wyznaczył 36 pracowników pionu świadczeń socjalnych, dodatkowo zatrudnił 10 osób oraz 6 stażystów. Z rządowego programu w Rzeszowie może skorzystać ok. 15 tys. rodzin, programem będzie objętych ok. 27 tys. dzieci.

– Szacujemy, że w tym na Rodzinę 500+ wydamy 121,5 mln zł. Pieniędzy fizycznie jeszcze nie mamy. Najpierw trafią one na konto urzędu wojewódzkiego. Stanie się to lada dzień. Potem my pieniądze myotrzymamy. Będziemy je przelewać na konta, albo odbierać je będzie można w kasach naszego ośrodka.

– Przez pierwsze dwa tygodnie zajmiemy się przyjmowaniem wniosków. Potem będą one weryfikowane z tym, co otrzymamy z urzędu skarbowego, ZUS-u, urzędu pracy i bazy PESEL. To wszystko chwilę potrwa. Nasza decyzja o przyznaniu pieniędzy zostanie wysłana do rodzica. Ten musi potwierdzić odbiór dokumentu. Gdy potwierdzenie do nas wróci, zaczniemy wypłacać 500 zł – wyjaśnia Jacek Gołubowicz.

Dyrekcja MOPS-u ponawia apel do mieszkańców: – Nie stójcie w kilometrowych kolejkach. To nie ma sensu.

Wniosek o wypłatę 500 zł możecie pobrać TUTAJ (wypełnia każdy członek rodziny), TUTAJ (wypełniają wyłącznie osoby prowadzące działalność na zasadzie ryczałtu lub karty podatkowej) i TUTAJ (wypełniają wyłącznie osoby posiadające gospodarstwo rolne powyżej 1 ha przeliczeniowego lub fizycznego.

Jeżeli nie wiecie, jak wypełnić wniosek, to pomocny wzór dostępny jest TUTAJ (na pierwsze dziecko i kolejne) i TUTAJ (na drugie dziecko i kolejne).

Działają także trzy numery telefonów pod którymi można uzyskać informacje o programie: 17 788 99 00 (Infolinia Urzędu Miasta Rzeszowa), 800 100 990 (Infolinia Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego) i 22 529 06 68 (Infolinia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Program 500+

To sztandarowa obietnica wyborcza PiS. Pieniądze będą wypłacane na każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Na pierwsze dziecko 500 zł będzie można otrzymać 500 zł pod warunkiem, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 800 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – 1200 zł.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama