Zdjęcie: materiały Starostwa Powiatowego / Park Naukowo-Technologiczny "Rzeszów-Dworzysko"

– Park „Rzeszów-Dworzysko”, tak jak planowaliśmy, staje się gospodarczym sercem regionu – mówi Józef Jodłowski, starosta rzeszowski.

Zdjęcie: Józef Jodłowski, starosta rzeszowski
Na tle powszechnych narzekań związanych z kondycją finansową samorządów  Powiat Rzeszowski prezentuje się bardzo dobrze. Od lat inwestuje, ściąga na swój teren wielkich inwestorów. W czym tkwi tajemnica sukcesu?

– To efekt wytężonej pracy kompetentnych osób i instytucji, wykorzystywanie istniejących możliwości oraz konsekwencja w działaniu. Bardzo istotne jest prowadzone przez nas od lat skuteczne pozyskiwanie zewnętrznych funduszy. W zasadzie od początku swego istnienia Powiat Rzeszowski nastawiony jest na inwestowanie w różne dziedziny, które wpływają na poziom życia mieszkańców. Jedną z takich inwestycji jest Park Naukowo-Technologiczny „Rzeszów-Dworzysko”.

No właśnie, prawie 10 lat temu, we wrześniu 2012 roku podpisywał Pan umowę umożliwiającą powstanie Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko”, okrzykniętego sztandarową inwestycją samorządu powiatowego. Już teraz można stwierdzić, że się udało. Park stał się wizytówką nie tylko powiatu, ale również województwa.

– Park wciąż się rozwija, wciąż dochodzą kolejne firmy, a co najważniejsze ciągle powstają nowe miejsca pracy. Myślę, że nasze działania śmiało można nazwać sukcesem, gdyż osiągnęliśmy zakładane cele – przyciągnęliśmy na nasz teren duże, innowacyjne firmy. Efekty tej pracy są widoczne. I co najważniejsze przekroczyliśmy zakładane plany.

Do połowy 2021 roku chcieliśmy mieć 21 firm, już sięgnęliśmy liczby 32; miało być początkowo 600 miejsc pracy, a przekroczyliśmy trzykrotność tej liczby, zaś docelowo działające w parku firmy mają zatrudniać ponad 3 tysiące osób.

Ale droga do tego sukcesu nie była prosta.

– Kosztowało to niewątpliwie dużo środków, energii i czasu. Pierwsze próby utworzenia parku na terenach należących do powiatu podjęte zostały w 2002 roku. Wówczas z różnych powodów, niezależnych od nas, to się nie udało. Nie poddawaliśmy się jednak.

W 2007 roku samodzielnie złożyliśmy wniosek o wpisanie parku na listę projektów kluczowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Udało się dzięki wsparciu minister rozwoju regionalnego Grażynie Gęsickiej.

We wrześniu 2012 roku podpisaliśmy umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt opiewał na 78 mln złotych, z czego 53,2 mln złotych pozyskane zostały z funduszy unijnych, a 21,4 mln ze środków powiatowych. 

Co wymagało największego wysiłku?

– Niewątpliwie przygotowanie całej infrastruktury, by stworzyć potencjalnym inwestorom odpowiednie warunki. Jako pierwszy powiat w Polsce w pełni uzbroiliśmy tereny parku, łącznie 83,42 hektara.

Zdjęcie: materiały Starostwa Powiatowego / Park Naukowo-Technologiczny „Rzeszów-Dworzysko”
Co konkretnie zrobiono?

– Chociażby wybudowane zostało ponad 6 kilometrów dróg, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne. Powstało 5 przepompowni ścieków sanitarnych, prawie 15 km sieci sanitarnej i wodociągowej, blisko 12 km deszczowej, 7,6 km gazociągów, 2,6 km sieci ciepłowniczej oraz zbiornik retencyjny.

16 października 2014 roku oficjalnie zainaugurowaliśmy działalność parku wchodzącego w skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Warto podkreślić, że nie ograniczamy się tylko do udostępnienia przedsiębiorcom terenów pod inwestycje. Zarówno starostwo, jak i podległe jednostki organizacyjne, na każdym etapie, służą wsparciem i pomocą.

Pomagamy przejść przez wszystkie niezbędne procedury. Jest to bardzo pozytywnie oceniane i tworzy bardzo dobry klimat dla firm zainteresowanych obecnością w parku.

Zdjęcie: materiały Starostwa Powiatowego / Park Naukowo-Technologiczny „Rzeszów-Dworzysko”
W założeniach park miał być kluczowym przedsięwzięciem istotnym dla rozwoju całego Podkarpacia, przyciągającym innowacyjne firmy. Jak widać plany zrealizowano z nawiązką – Powiat Rzeszowski wytycza kierunki działania, które zmieniają region.  

– Park, tak jak planowaliśmy, staje się gospodarczym sercem regionu, angażowany jest potencjał naukowo-badawczy, funkcjonują firmy wdrażające najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne – światowi liderzy w swoich branżach. Dzisiaj w parku mamy m.in. producentów automatyki przemysłowej, firmy z branży lotniczej, e-mobilności, przedsiębiorstwa z branży meblarskiej, odzieżowej, kosmetycznej.

Końcem tego roku pojawią się kolejni inwestorzy z branży konstrukcji metalowych oraz produkcji urządzeń elektrycznych. Dotychczas przedsiębiorcy działający na terenie Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko” zainwestowali 544 miliony złotych.

Udało się więc wykorzystać szanse?

– Zdecydowanie tak.  Tego typu przedsięwzięcia jak Park Naukowo-Technologiczny „Rzeszów – Dworzysko” mają sens wtedy, gdy towarzyszy im szerokie zaplecze techniczne, społeczne i naukowe. Takie zaplecze mamy w powiecie – te czynniki razem wzięte przełożyły się na sukces.

Zdjęcie: materiały Starostwa Powiatowego / Park Naukowo-Technologiczny „Rzeszów-Dworzysko”
Park Naukowo-Technologiczny „Rzeszów – Dworzysko” nie jest jednak jedynym przykładem inwestycyjnych działań powiatu?

– Jesteśmy zdeterminowani, by na wielu płaszczyznach podnosić poziom życia mieszkańców powiatu. Kluczowe są tu inwestycje, bo to one niejednokrotnie tworzą czy też pomagają tworzyć nowe miejsca pracy, poprawiają infrastrukturę konieczną do codziennego funkcjonowania osób mieszkających w powiecie. Nie mamy się czego wstydzić. Na inwestycje wydajemy około 30 procent budżetu. Bardzo dużo środków inwestujemy w infrastrukturę drogową, służbę zdrowia, edukację oraz pomoc społeczną. To wszystko procentuje.

Wielokrotnie powtarzał Pan, że jednym z kluczy do sukcesu jest wytężona, wspólna praca ponad podziałami politycznymi. W samorządzie powiatu rzeszowskiego to jak widać się udało….

– Mam ogromne szczęście, że przyszło mi pracować z dużą grupą bardzo dobrych fachowców, bardzo mocno zaangażowanych w sprawy powiatu. Świetnie układa się współpraca z radnymi powiatowymi i lokalnymi samorządowcami. Bez tego wspólnego zaangażowania nie byłoby tych sukcesów. I za to, tym wszystkim ludziom, zaangażowanym w rozwój naszej małej ojczyzny, należą się wyrazy ogromnego uznania i podziękowania.

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama