Zdjęcie: Pixabay
Reklama

Od 1 lutego do 26 lutego mieszkańcy Rzeszowa mogą składać wnioski o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest. 

Dotacja – w założeniu – ma objąć w całości koszty związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, przygotowaniem ich do transportu, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów na składowisku.

Formularz wniosku o dotację jest dostępny w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Rzeszowa. Ponadto, formularz można pobrać ze strony internetowej www.rzeszow.pl.

Wnioski należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Rynek 7, pok. nr 4 w godzinach pracy urzędu. Wszelkie informacje związane z naborem wniosków można uzyskać pod numerami telefonów: 17 875 41 83 oraz 17 875 41 86.

Oprac. (ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama

NAPISZ KOMENTARZ: