Rzeszowska WSPiA rozpoczęła nowy rok akademicki. Punkty zamiast ocen [ZDJĘCIA]

Ponad 4 tys. studentów, w tym ponad 1500 na pierwszym roku, rozpoczęło nowy rok akademicki 2023/2024 w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie.

 

Zdjęcia: materiały WSPiA

Inauguracja 29. roku akademickiego w WSPiA odbyła się w sobotę, 7 października. Wzięło w niej udział ponad 400 osób: studenci, pracownicy uczelni i gości. 

Studenci rozpoczęli naukę na pięciu kierunkach studiów: administracji, bezpieczeństwie wewnętrznym, kryminologii, prawie i zarządzenie. Wśród 1,5 tys. osób są zarówno studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, jak i studiów podyplomowych oraz słuchacze Seminarium Doktoranckiego z zakresu prawa.  

Będą nowe kierunki 

Prof. Jerzy Posłuszny, rektor WSPiA, mówił, że uczelnia w tym roku znalazła się w gronie 17 niepublicznych w Polsce, które otrzymały dotację na działalność naukowo-badawczą. Po raz pierwszy nadała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne – dr hab. Annie Świerczewskiej-Gąsiorowskiej, prodziekanowi Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Ważnym elementem ubiegłego i przyszłego roku akademickiego jest odnowienie po pandemii i po pierwszym roku wojny w Ukrainie współpracy i kontaktów z uczelniami ukraińskimi zwłaszcza z Uniwersytetem we Lwowie i Kijowie. WSPiA jest w trakcie reformowania kierunku prawo. Efekty już widać. 

– Dwa razy większa liczby kandydatów na ten kierunek niż ubiegłym roku – wyliczał prof. Jerzy Posłuszny. Mówił, że uczelnię czekają ogromne wyzwania, zapewniał, że będzie stawiała na jakość w związku z uruchomieniem nowego kierunku kryminologia. Posłuszny zapowiedział, że WSPiA uruchomi nowe kierunki studiów, ale ich nazw nie zdradził.

Nowa strategia WSPiA

1 października uczelnia rozpoczęła realizację nowej strategii na lata 2023-2025. Jej najważniejszym celem jest efektywność i jakość kształcenia. – Dzisiaj szkolnictwo wyższe mierzy się z bardzo poważnymi problemami – mówił rektor, podkreślając, że WSPiA musi zlikwidować skutki pandemii, która doprowadziła do cyfryzacji mózgów studentów. 

– Dzisiaj musimy wymagać od młodzieży nie tylko wiedzy, ale także tzw. inteligencji emocjonalnej. Z tymi problemami nie uporamy się tradycyjnymi metodami i formami nauczania – stwierdzi Jerzy Posłuszny. Dlatego od tego roku WSPiA przechodzi na system punktowy. W najważniejszych przedmiotach rezygnuje z ocen na rzecz zbierania punktów.

– Student ma wyraźnie zaznaczoną metę – mówił prof. Posłuszny. – System ma uczyć odpowiedzialności za zdobywanie wiedzy, zwiększać poczucie wartości studenta i satysfakcję z osiąganych sukcesów. Pozwoli także na bieżący monitoring postępów i zwiększy tzw. kompetencje i inteligencję emocjonalną młodzieży – dodawał.

Rektor powiedział, że uczelnia zmienia także wymagania względem nauczycieli akademickich. – Muszą być mentorami i przewodnikami studentów, a nie tylko belframi, którzy na koniec przeprowadzają egzamin – mówił prof. Jerzy Posłuszny.  

Na koniec studentom życzył jak najlepszych wyników w nauce. – Życzę Wam, aby dyplom naszej uczelni był dla was przepustką do życia zawodowego i różnej aktywności. Niech to będzie dyplom satysfakcji z osiągniętego sukcesu, na który będą składać się te malutkie sukcesy w systemie punktowym – zakończył prof. Posłuszny.

Nowi studenci i nagrody

Jak co roku podczas inauguracji roku akademickiego w WSPiA, ślubowanie złożyli studenci rozpoczynający naukę. 

Ogłoszono także listę najlepszych absolwentów WSPiA. Nagrodę im. Profesora Marcina Jełowickiego dla najlepszego absolwenta studiów na kierunku „administracja” otrzymała Joanna Kruk. Najlepszy absolwent studiów na kierunku: „bezpieczeństwo wewnętrzne” to Eryk Rosół; „prawo” to Karolina Płonka; „zarządzanie” to Mikołaj Staniek.

W XXIII konkursie na najlepsze prace dyplomowe. Za najlepszą pracę licencjacką uznano pracę Mateusza Małkowskiego. Kolejni byli Daniel Kulpa i Wiktoria Kubasiewicz. Najlepszą pracę magisterską zaś napisała Karolina Szczęch. Kolejne miejsca zajęli Bartosz Kłoda i Dawid Majda. Wręczono też odznaczenia prezydenta RP i ministra edukacji i nauki.  

oprac. (pol)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama