W poniedziałek wojewoda podkarpacki rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie na modernizację gminnych i powiatowych dróg w naszym województwie. Do podziału jest ponad 62 mln złotych.

Nabór wniosków prowadzony jest w ramach kolejnej edycji wieloletniego programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych”. Drogi, które zostaną objęte dofinansowaniem, potocznie nazywane są „schetynówkami”. Program przebudowy dróg lokalnych wymyślił w 2008 r. Grzegorz Schetyna, który wtedy był ministrem spraw wewnętrznych i administracji. W latach 2012-2015 na „schetynówki” ma być wydane 3,2 mld zł.

W kolejnej edycji programu dla Podkarpacia przeznaczono ponad 62 mln zł. Rządowe dofinansowanie przeznaczone jest w 50 proc. na drogi gminne i w 50 proc. na drogi powiatowe.

– Gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania, a powiat ziemski – nie więcej niż dwóch zadań. Samorządy mogą starać się o dotację do 50 proc. inwestycji drogowych planowanych na 2015 rok, w wysokości do 3 mln zł – informuje Agnieszka Skała z biura prasowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Pieniądze można przeznaczać na budowę, przebudowę, remont drogi powiatowej lub gminnej, a także inne towarzyszące im prace w pasie drogowym, które mają poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego lub dotyczące wyposażenia technicznego drogi. Pieniędzy nie można wydawać na infrastrukturę techniczną, np. sieć sanitarną, wodociągową, gazową, energetyczną.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w poniedziałek (1 września) i potrwa do 30 września br. Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Infrastruktury PUW, ul. Grunwaldzka 15, piętro III, pokój 356 a lub przesyłać pocztą. O zachowaniu terminu wpływu wniosków decyduje data stempla pocztowego.

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama