W raporcie Perspektyw „Studenci zagraniczni w Polsce 2014” Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zajęła 3. miejsce w kraju wśród uczelni, w których studiuje najwięcej obcokrajowców.

W zestawieniu „Czołowe uczelnie polskie pod względem liczby studentów zagranicznych 2014”, które uwzględniało liczbę żaków w roku akademickim 2013/2014, WSIiZ zajęła 3. miejsce z wynikiem 1535 studentów.

Rzeszowską uczelnię nieznacznie wyprzedziły tylko Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. 2 lokatę ma Uniwersytet Jagielloński – 1556 studentów, na 1 miejscu jest Uniwersytet Warszawski – 1690 studentów. W rankingu 50 szkół WSIiZ jest jedyną uwzględnioną uczelnią z południowo-wschodniej Polski.

Wybierają informatykę i ekonomię

Raport zawiera również zestawienie studentów zagranicznych w rozbiciu na konkretne kierunki. WSIiZ zajmuje 1. miejsce w Polsce pod względem liczby obcokrajowców studiujących na informatyce – 328 studentów, 2. jest Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie z liczbą 196 studentów.

WSIiZ jest również liderem w zestawieniu studentów na kierunku turystyka i rekreacja – 319 obcokrajowców. Kolejne miejsce zajmuje Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu (241) a 3. lokatę Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie z liczbą 212 studentów.

Ekonomię studiuje 321 studentów, co daje rzeszowskiej uczelni 3 miejsce w Polsce, na 2 uplasował się Uniwersytet w Białymstoku z wynikiem 332, 1 miejsce ma Uczelnia Łazarskiego (333 studentów).

Najwięcej obcokrajowców na Podkarpaciu

Z raportu wynika, że na Podkarpaciu WSIiZ nie ma konkurencji. W roku akademickim 2013/2014 kształciło się tu 1535 obcokrajowców. 2 uczelnia, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu miała ich 160, Uniwersytet Rzeszowski – 118, a Politechnika Rzeszowska – 84.

„Obecność studentów zagranicznych na uczelni zmusza do umiędzynarodowienia procesu dydaktycznego, wprowadzenia światowych standardów jakości, nowych rozwiązań organizacyjnych, walki o międzynarodowe uznanie i akredytacje, szerszą kooperację z instytucjami akademickimi z innych krajów. Pozwala to na szybszy przyrost wiedzy w danym kraju, uzyskanie przewag innowacyjnych i postęp” – czytamy w opracowaniu „Perspektyw”.

– Dzięki wielokulturowemu charakterowi uczelni, studenci WSIiZ aktywnie uczestniczą w wydarzeniach międzynarodowych, organizowanych przez kolegów obcokrajowców. Nawiązują relacje, które – jak pokazują losy wielu absolwentów – procentują w postaci międzynarodowych biznesów – podkreśla Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy WSIiZ.

redakcja@rzeszow-news.pl

 

 

 

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama