Prestiż, możliwość awansu zawodowego, społecznego oraz rozwoju i zdobycia cennego doświadczenia naukowego to główne zalety płynące z uzyskania stopnia naukowego doktora. Jeśli jesteś zainteresowany i uważasz, że jest to twoja ścieżka rozwoju to WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa zaprasza do udziału w XII edycji Seminarium Doktoranckiego przygotowującego do napisania rozprawy doktorskiej.

Doktorat daje prestiż społeczny

Jest wiele powodów, dla których warto wziąć udział w Seminarium Doktoranckim. Przede wszystkim zwieńczeniem pracy nad rozprawą doktorską jest uzyskanie stopnia doktora, który kojarzy nam się z obszerną wiedzą i doświadczeniem. Daje to także szacunek i poważanie w społeczeństwie oraz nowe możliwości m.in. awansu zawodowego, kontynuowania i rozwoju kariery naukowej. W świetle tych wielu różnorodnych zalet i korzyści warto rozważyć udział w kolejnej edycji Seminarium Doktoranckiego w WSPiA.

Doktorat w WSPiA

Uprawnienia do nadawania stopnia doktora to efekt decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z 28 marca 2011 r. To wyraz uznania dla zbudowanej przez uczelnię znakomitej kadry składającej się z wybitnych profesorów, jak i z wielu młodszych naukowców posiadających stopień doktora habilitowanego.

Mocna pozycja WSPiA i jej uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych zostały potwierdzone wynikami tegorocznej kategoryzacji polskich Uczelni przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. WSPiA otrzymała od niezależnych ekspertów oceniających działalność naukową wysoką kategorię B+. Oznacza to, że oprócz uprawnień do nadawania stopnia doktora uczelnia otrzymała dodatkowo uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Rekrutacja słuchaczy XII edycji

Rekrutacja do XII edycji Seminarium Doktoranckiego w WSPiA potrwa do 31 października 2022 r. Ma charakter konkursowy. Celem postępowania jest ocena predyspozycji i przygotowania kandydatów do uczestnictwa w Seminarium, a następnie podjęcia pracy nad rozprawą doktorską.

Kandydaci, składając podanie, określają obszar tematyczny rozprawy doktorskiej odpowiadający ich zainteresowaniom naukowym. Do podania należy dołączyć: kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich, życiorys uwzględniający przebieg pracy zawodowej oraz ewentualnie pracy naukowej i aktualną fotografię (taką jak do dowodu osobistego).

Do podania można dołączyć dodatkowe dokumenty m.in. rekomendację promotora pracy magisterskiej lub innego pracownika naukowego, informację zawierającą charakterystykę zainteresowań naukowych oraz przewidywanego projektu naukowo-badawczego oraz wykaz publikacji.

Rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowy kwalifikacyjne ze wszystkimi Kandydatami, którzy złożą wymagane dokumenty, odbędą się po zakończeniu rekrutacji. Przeprowadzi je Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Rektora WSPiA.

Co bardzo ważne, w ramach obowiązującego „programu lojalnościowego” absolwenci WSPiA mają prawo do 30 proc. zniżki w opłacie za uczestnictwo w Seminarium. Program obejmuje osoby, które ukończyły studia I stopnia i II stopnia lub jednolite magisterskie w WSPiA.

Seminarium Doktoranckie

Seminarium przeznaczone jest głównie dla absolwentów kierunku „prawo”, „administracja” i „bezpieczeństwo wewnętrzne”. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najnowszymi teoriami i problemami badawczymi wybranej dyscypliny i specjalności naukowej oraz podnoszenie kwalifikacji naukowych uczestników. Seminaria mają również przygotować uczestników m.in. do napisania rozprawy, otwarcia przewodów i obrony prac doktorskich.

Zajęcia w ramach Seminarium odbywają się w formie wspólnych wykładów dla wszystkich roczników. Słuchacze poszczególnych roczników rozwijają swój warsztat naukowy podczas Konwersatoriów oraz w ramach trzech sekcji zajęć specjalizacyjnych z zakresu: Prawa Prywatnego, Publicznego i Karnego (obejmujących one problematykę związaną z tematami prac doktorskich).

Organizowane są także warsztaty, glosatoria i konferencje służące prezentacji i omówieniu tez i koncepcji prac doktorskich. Doktoranci mają możliwość publikowania w czasopismach naukowych WSPiA: Ogólnopolskim Kwartalniku „Administracja, Teoria – Dydaktyka – Praktyka” oraz półroczniku „Rzeszowskie Studia Prawnicze”, a także w innych uczelnianych publikacjach.

Więcej informacji zainteresowani mogą znaleźć na stronie Seminaria Doktoranckie przygotowanej przez WSPiA. 

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama