Reklama

Urząd Miasta w Rzeszowie organizuje selektywną bezpłatną zbiórkę odpadów niebezpiecznych. Przyjmowane będą odpady pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych i niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Ratusz zbiórkę organizuje wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej. Odpady przyjmowane są w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy al. gen. W. Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11 we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 10:00-18:00.

Od mieszkańców Rzeszowa bezpłatnie przyjmowane będą odpady: świetlówki, baterie, środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, opakowania po rozpuszczalnikach, farbach, lakierach, kwasy i alkalia, środki chemiczne typu domowego, pochodzące z gospodarstw domowych zużyte igły i strzykawki, termometry, odpady zawierające rtęć, lampy energooszczędne.

Poniżej wykaz punktów na terenie Rzeszowa, w których odbierane będą przez MPGK odpady niebezpieczne od mieszkańców systemem obwoźnym:

3 października (poniedziałek)

– Parking w rejonie cmentarza w Przybyszówce i ul. Krakowskiej – godz. 8.00 – 10.00

– Parking w rejonie ul. Króla Augusta i bloku nr 33 – godz. 10.15 – 12.15

– Parking w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej i sklepów: Carrefour Express i Frac – godz. 12.30 – 14.30

4 października (wtorek)

Parking w rejonie ul. Bożniczej – pomiędzy synagogami – godz. 8.00 – 10.00

– Parking w rejonie ODK przy ul. Konfederatów Barskich – godz. 10.15 – 12.15

– Parking w rejonie ul. Lwowskiej i kościoła pod wezwaniem Św. Józefa Kalasancjusza – godz. 12.30 – 14.30

5 października (środa)

Parking w rejonie ul. Staroniwskiej przy dolnym kościele pod wezwaniem Narodzenia NMP – godz. 8.00 – 10.00

– Parking w rejonie ul. Malczewskiego i bloków 13, 15 – godz. 10.15 – 12.15

– Parking w rejonie skrzyżowania ul. Staromiejskiej i Skrajnej – za przystankiem MPK – godz. 12.30 – 14.30

6 października (czwartek)

Parking w rejonie ul. Paderewskiego i bloku nr 3f – godz. 8.00 – 10.00

– Parking w rejonie ul. Kustronia i bloku nr 14 oraz placówek usługowo-handlowych – godz. 10.15 – 12.15

– Parking w rejonie ul. Hetmańskiej i sklepu „Hetman” – godz. 12.30 – 14.30

7 października (piątek)

Parking w rejonie stacji trafo i przedszkola przy ul. Krośnieńskiej – godz. 7.30 – 9.30

– Parking w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy i Szpitala Gruźliczego przy ul. Partyzantów – godz. 10.00 – 12.00

– Parking w rejonie kościoła i przestanku MPK przy ul. Kardynała Karola Wojtyły – godz. 12.30 – 14.30

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama