Reklama

Prawie 3,1 tysiąca nowych osób rozpoczęło nowy rok akademicki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Uczelnia notuje spadek liczby studentów z Ukrainy, nowych będzie szukała w Dalekowschodniej Azji. 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w WSIiZ odbyła się we wtorek w uczelnianym Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej.

26 przedstawicieli braci studenckiej ze wszystkich wydziałów uczelni złożyło ślubowanie w obecności dyplomatów, naukowców, ludzi kultury, biznesu, polityków, wykładowców oraz studentów starszych roczników.

Nauka bez „widzi mi się”

– Szkoła, a w szczególności szkoła wyższa, jest powołana nie tylko do uprawiania dydaktyki, nauki, ale nade wszystko, do uczenia krytycznego myślenia, krytycznego oglądu rzeczywistości. To bowiem nauka poprzez stawianie pytań, intelektualne dociekanie, zadziwianie się nad światem, czyni człowieka bardziej wolnym – powiedział dr Wergiliusz Gołąbek, rektor WSIiZ,

Jego zdaniem wolność, pod warunkiem, że dobrze pojęta, jest „czynnikiem konstytuującym nasze człowieczeństwo”. – To nauka uprawiana na uczelni wprowadza ład, harmonię, dyscyplinę myśli i nie można jej uprawiać w sposób dowolny na zasadzie „widzi mi się” – dodał rektor rzeszowskiej uczelni.

W ciągu 21 lat mury WSIiZ opuściło ponad 40 tys. absolwentów studiów licencjackich i magisterskich. Uczelnia twierdzi, że wyniki tegorocznej rekrutacji pokazują, że niż demograficzny nie wpływa znacząco na liczbę tych, którzy wybierają studia w WSIiZ.

Rekrutacja studentów z Polski jest na wyższym poziomie niż w roku ubiegłym. Uczelnia odnotowała 9-procentowy wzrost na studiach I stopnia. W tym roku przyjęto o 15 proc. więcej studentów na studia niestacjonarne. Studia stacjonarne zaś utrzymały poziom ubiegłoroczny.

WSIiZ notuje spadek rekrutacji studentów z Ukrainy. Uczelnia chwali się kolejną dobrą rekrutacją na studia anglojęzyczne. To Dalekowschodnia Azji jest teraz priorytetem WSIiZ w zdobywaniu studentów w najbliższych latach.

Prezydent ważniejszy od rektora

Obecnie uczelnia kształci się blisko 7 tys. studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, w tym 1600 z zagranicy. W tym roku studia rozpocznie w trybie klasycznym 1900 osób, na studiach podyplomowych 850 osób, w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym 86 osób, a w Akademii 50+ 260 osób.

– Nowy rok akademicki rozpocznie u nas prawie 3100 nowych osób – podkreślił rektor Gołąbek.

Nowy rok akademicki jest szczególny dla WSIiZ – zmieniona została struktura organizacyjna uczelni, wprowadzono stanowisko prezydenta, którym został dotychczasowy rektor prof. Tadeusz Pomianek.

Nowym rektorem uczelni został pełniący obowiązki pierwszego zastępcy rektora i prorektora ds. rozwoju i współpracy, dr Wergiliusz Gołąbek. Zmiany w strukturze mają zwiększyć efektywność w funkcjonowaniu uczelni i są wzorowane na rozwiązaniach anglosaskich.

Ceremonię immatrykulacji poprowadził prorektor WSIiZ ds. nauczania, dr Andrzej Rozmus. Podczas uroczystości studenci pierwszego roku odebrali z rąk władz uczelni swoje legitymacje. Po „Gaudeamus Igitur” w wykonaniu uczelnianego chóru „Vox Coelestis”, rektor Gołąbek oficjalnie rozpoczął rok akademicki 2016/2017.

Nagrody dla najlepszych

Nie zapomniano o sukcesach naukowców oraz studentów WSIiZ. W minionym roku trzech pracowników uczelni uzyskało tytuł doktora – dr Beata Antosiewicz, dr Agnieszka Gernand oraz dr Konrad Szychowski.

Studentom, którzy w poprzednim roku akademickim wyróżniali się swoją wyjątkową aktywnością i osiągnięciami, wręczono specjalne nagrody, które zostały przyznane w ramach Plebiscytu Student Roku 2016.

Laureatem w kategorii Innowator został Jakub Jońca, zaś w kategorii Lider – Dominik Ciurko. Student Dawid Burczyk otrzymał nagrodę w kategorii Społecznik, Przemysław Niepokój-Hepnar w kategorii Artysta, Karolina Palimąka w kategorii Naukowiec oraz Kinga Bednarz w kategorii WSIiZTAK-owiec WSIiZ na TAK.

Nagrodę specjalną Plebiscytu w kategorii Artysta otrzymał Chór WSIiZ Vox Coeltestis. Chór ten działa od 1999 roku i był wielokrotnie nagradzany na międzynarodowych festiwalach muzyki chóralnej za interpretacje dzieł muzycznych i wysoki poziom artystyczny wykonywanych utworów.

Prof. Waltoś na inaugurację

Podczas uroczystej inauguracji wręczono również nominację członkom konwentu II kadencji 2016-2020. Jest to organ opiniodawczo-doradczy rektora i zasiadają w nim przedstawiciele podkarpackich firm oraz instytucji współpracujących z WSIiZ.

Tegoroczny wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Stanisław Waltoś, profesor honorowy WSIiZ, wybitny prawnik, specjalista w zakresie historii prawa i postępowania karnego. W wykładzie pod tytułem, O trudnej naprawie „Rzeczypospolitej uczonych” prof. Waltoś przedstawił stan polskiej nauki i zaproponował koncepcje jej uzdrowienia.

W minioną sobotę nowy rok akademicki zainaugurowała także WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Więcej TUTAJ.

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama