Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska odwołała od godz. 12:00 alarm powodziowy dla powiatów: jasielskiego, dębickiego, krośnieńskiego i miasta Krosna.

Alarm odwołano z związku ze stałą poprawą sytuacji hydrologicznej, systematycznym zmniejszeniem się stanu wody na rzekach województwa podkarpackiego oraz korzystną prognozą pogody na najbliższy okres.

Nadal obowiązuje alarm przeciwpowodziowy dla powiatów: mieleckiego, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego oraz dla miasta Tarnobrzega.

– W powiecie dębickim w miejsce alarmu przeciwpowodziowego zostało wprowadzone pogotowie przeciwpowodziowe. Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje także w powiecie ropczycko-sędziszowskim. W pozostałych powiatach i miastach na prawach powiatu wojewoda odwołała pogotowie przeciwpowodziowe – poinoformowała Małgorzata Oczoś-Błądzińska, rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego.

Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska wystąpiła do samorządów z apelem o niezwłoczne szacowanie szkód i strat powstałych w wyniku sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej oraz  udzielenie niezbędnej pomocy finansowej w postaci zasiłków celowych poszkodowanym.

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama