Zdjęcie: GDDKiA Rzeszów

Polski oddział tureckiej firmy Kolin złożył najniższą ofertę na zaprojektowanie i budowę ponad 6-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lutczą a Domaradzem.

Jak poinformowała Joanna Rarus z rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, inwestora S19, do przetargu złożono 8 ofert. Najniższą złożyła firma Kolin İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticare (1 351 770 000 zł). 

O budowę S19 walczą też polsko-austriackie konsorcjum firm PORR (1,494 mld zł); chiński Stecol (1,665 mld zł), tureckie konsorcjum Gülermak (1,666 mld zł), polskie konsorcjum Mirbud, Kobylarnia i Zrzeszenie Budowlane Interbudmontaż (1,746 mld zł).

Ofertę na budowę „ekspresówki” między Lutczą a Domaradzem złożył także turecki Nurol (1,748 mld zł), oraz polsko-czeskie konsorcjum firm Budimex i Doprastav (1,746 mld zł) i polsko-hiszpańskie konsorcjum firm Mostostal i Acciona (2,139 mld zł).

Przetarg na budowę S19 Lutcza – Domaradz został ogłoszony w lutym br. GDDKiA przedłużyła termin składania ofert z uwagi na „trudną sytuację geopolityczną”. Chodzi o wywołaną przez Rosję wojnę na Ukrainie i jej wpływu na gospodarkę. 

– Pozwoliło to na dłuższą obserwację sytuacji na rynku budowlanym i optymalne skalkulowanie ryzyka przez wykonawców – twierdzi Joanna Rarus z GDDKiA. 

Teraz GDDKiA analizuje złożone oferty. O wyborze wykonawcy w dużej mierze będzie decydowała cena (60 procent), a także okres gwarancji robót oraz termin powstania S19. Sama budowa tego odcinka „ekspresówki” ma trwać ponad 4 lata. 

S19 z tunelem 
Zdjęcie: GDDKiA Rzeszów

Z prawie 6,5-kilometrowej trasy 990 m pobiegnie w tunelu pod górą Hyb. S19 będzie biegła przez Karpaty Zewnętrzne, tzw. Karpaty fliszowe. Zbudowane są one głównie z serii zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych. 

Budowa będzie skomplikowana, ale jak twierdzą przedstawiciele GDDKiA, finalnie kierowcy zyskają jedną z ciekawszych tras widokowych w województwie podkarpackim. S19 będzie miała po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, wraz z pasem awaryjnym.

Powstanie m.in. węzeł Domaradz, który będzie się krzyżował z drogą wojewódzką nr 886. Będzie też tymczasowy łącznik z DK 19 w Lutczy z powodu podziału budowy S19 między Jawornikiem a Domaradzem na dwa odcinki: Jawornik – Lutcza i Lutcza – Domaradz.

Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik – Lutcza, S19 nie będzie łączyła się z DK 19 w Lutczy. Wybudowane zostaną również obiekty inżynierskie. Największym wyzwaniem będzie budowa wspomnianego tunelu. 

Wzdłuż trasy powstaną: estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów, przejście górne dla zwierząt, szereg obiektów wzdłuż dodatkowych jezdni. Powstanie też Obwód Drogowy w Domaradzu. Jego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami wzdłuż S19.

Na potrzeby akcji ratunkowych wybudowane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ponadto, droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.  

Via Carpatia

S19 jest częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa będzie miała ponad 700 km i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

Na Podkarpaciu droga będzie miała ok. 169 km.   Do tej pory oddano do użytku blisko 82 km (odcinki Lasy Janowskie – Rzeszów Południe). 

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama