Do końca grudnia można składać wnioski o stypendia twórcze, przyznawane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. W przyszłorocznym budżecie przewidziano na ten cel 25 tys. zł.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby, zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub sprawujące opiekę nad zabytkami. Przyznawane są one przez specjalnie powołaną komisję na realizację zadań w takich obszarach jak: sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz animacja i edukacja kulturalna.

Kwotę stypendium i terminy transz wypłat musi określić w swoim wniosku sam ubiegający się o nie kandydat. Jednak komisja oceniająca wniosek pod względem merytorycznym ma prawo do zmniejszenia wnioskowanej kwoty, gdy kosztorys na dany cel wyda się jej przekalkulowany bądź nie przyznania jej wcale, jeśli projekt zaprezentowany we wniosku nie spełni oczekiwanych kryteriów.

Wysokość stypendium nie może przekroczyć trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni rok. W tym przypadku jest to niewiele ponad 3800 zł.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać studenci kierunków artystycznych oraz profesjonalni twórcy, mieszkający lub wywodzący się z terenu województwa podkarpackiego. Jednak nie częściej niż raz na trzy lata.

Wnioski można składać w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego przy al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowiem bądź wysłać je pocztą na adres urzędu. O kwalifikacji wniosków do rozpatrzenia decyduje data jego wpływu, nie data wysłania.

Szczegółowe informacje o warunkach przyznawania stypendiów na stronie www.wrotapodkarpackie.pl w zakładce kultura – stypendia.

eMKa

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama