GDDKiA twierdzi, że będzie chciała jak najszybciej wybrać nowego wykonawcę odcinka A4 z Rzeszowa do Jarosławia. Dotychczasowy oświadczył, że nie zapłacono mu 2 miliardów złotych.

[Not a valid template]

 

Dzisiaj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o zerwanych umowach z firmą Polimex-Mostostal na budowę dwóch autostrad A1 Stryków – Tuszyn oraz A4 Rzeszów – Jarosław. W przypadku ponad 40-kilometrowego odcinka A4 droga miała być pierwotnie wybudowana na Euro 2012. Później były aneksy. Umowę z Polimexem na ponad 2,1 mld złotych podpisano w 2010 roku. GDDKiA twierdzi, że wykonawca miał wybudować autostradę z Rzeszowa do Jarosławia do lutego 2013 roku.

– Zaawansowanie prac na tym odcinku wynosi obecnie 69 procent. Odstąpiliśmy od umowy ze względu na słabe zaawansowanie robót. Na ten odcinek i odcinek A1 będziemy chcieli jak najszybciej wybrać nowych wykonawców. Będzie ogłoszony nowy przetarg – mówi Rzeszow-News.pl Krzysztof Nalewajko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, kiedy przetarg będzie ogłoszony.

Z oświadczenia opublikowanego na stronie Polimex-Mostostal  wynika, że odstąpienie od dalszej budowy przez konsorcjum „spowodowane jest nieprzedstawieniem w wymaganym terminie zgodnego z prawem zabezpieczenia zapłaty za roboty budowlane w sumarycznej  kwocie ponad 2 mld zł”.

„Naruszenia istotnych postanowień kontraktów przez zamawiającego, w tym odrzucanie uzasadnionych roszczeń konsorcjów, jak również zaleganie z wypłatą wynagrodzenia za prace, były przedmiotem obszernej korespondencji między konsorcjami wykonawczymi a zamawiającym oraz licznych zgłoszeń. Konsorcja, mając na uwadze możliwość polubownego rozwiązania tej sytuacji, wielokrotnie występowały do GDDKiA o naprawienie uchybień w celu umożliwienia realizacji budów. Nie przyniosło to jednak skutku” – oświadczył Polimex-Mostostal.

Dotychczasowy wykonawca A4 twierdzi, że wielokrotnie występował do GDDKiA z żądaniami o zapłatę. GDDKiA miała przeciągać procedury. Polimex-Mostostal zerwanie umowy tłumaczy tym, że nie miał gwarancji otrzymania pieniędzy bez długotrwałych procedur sądowych.

„Polimex-Mostostal nie może zaakceptować nadmiernie wydłużonych w czasie procedur rozliczeń finansowych z GDDKiA oraz faktu nieprzedstawienia przez GDDKiA zgodnego z prawem zabezpieczenia zapłaty za wykonane prace” – napisano w oświadczeniu.

Oświadczenie wydało także Ministerstwo Infrastruktury.

„Dotychczasowy wykonawca odcinków autostrady A1 Stryków – Tuszyn oraz A4 Rzeszów – Jarosław,  Polimex Mostostal doprowadził do bardzo dużych opóźnień kontraktowych na obu odcinkach, co uniemożliwia zakończenie przez tę firmę obu budów. Dlatego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podjęła decyzję o szybkim ogłoszeniu postępowań przetargowych na wybór nowych wykonawców w celu jak najszybszego oddania do użytku kierowców obu odcinków autostradowych. Jednocześnie informujemy, że w związku tą sytuacją nie istnieje żadne ryzyko niewykorzystania środków unijnych przeznaczonych na budowę dróg w Polsce” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie MI.

„Szybkie przeprowadzenie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na dokończenie budowy daje możliwość zakończenia inwestycji w czasie gwarantującym pełne wykorzystanie przyznanych funduszy europejskich” – dodało ministerstwo.

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama