Podkarpacie ma nowego kuratora oświaty. Została nim Małgorzata Rauch, dotychczasowa dyrektorka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach.

Wyboru nowego kuratora dokonała komisja konkursowa, której przewodniczył Witold Lechowski, wicewojewoda podkarpacki. W skład komisji wchodzili trzej przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, dwa przedstawiciele wojewody podkarpackiego, po jednym reprezentujących nauczycielskie związki zawodowe z OPZZ, Forum Związków Zawodowych, NSZZ ,,Solidarność”.

Do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie wpłynęło 7 ofert, a do postępowania konkursowego, które odbyło się 29 lutego, przystąpiło 6 kandydatów. W pierwszym etapie konkursu komisja odrzuciła dwie oferty z powodu uchybień formalnych lub braku przedłożenia wymaganych dokumentów.

Do drugiego etapu konkursu komisja dopuściła 5 kandydatów. Jak poinformowała Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego, komisja zdecydowała, że nowym podkarpackim kuratorem oświaty zostanie Małgorzata Rauch, dotychczas dyrektorka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach. Rauch z wykształcenia jest magistrem filologii polskiej, posiada stopień nauczyciela dyplomowanego.

Małgorzata Rauch na stanowisku podkarpackiego kuratora oświaty zastąpiła Jacka Wojtasa, który został odwołany kilka tygodni temu.

(kaw)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama