Zdjęcie: Politechnika Rzeszowska

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej otrzymał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie „inżynieria produkcji”.

Uprawnienia przyznała Centralna Komisji ds. Stopni i Tytułów na wniosek prof. Jarosława Sępa, dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz. Wydział musiał spełnić określone wymagania. Brano pod uwagę m.in. poziom działalności naukowej jednostki oraz liczbę zatrudnionych osób z tytułem profesora lub ze stopniem doktora habilitowanego.

– Jest to kolejne uprawnienie na uczelni. W tym momencie Politechnika Rzeszowska posiada uprawnienia habilitacyjne w pięciu dyscyplinach oraz uprawnienia doktorskie w dziewięciu dyscyplinach – przypomina Magdalena Kamler z PRz.

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz posiada także prawo do nadawania stopni doktora oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn oraz mechanika.

Nowe uprawnienia dla Wydziału to kolejny krok w działaniach uczelni zmierzających do uzyskania statusu Uniwersytetu Technicznego.

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów analizuje dokumenty dotyczące przyznania uczelni uprawnień w dyscyplinie „matematyka” oraz „inżynieria materiałowa”. Uzyskanie jednego z tych dwóch uprawnień pozwoli PRz na uzyskanie tytułu Uniwersytetu Technicznego.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

Status Uniwersytetu Technicznego posiada uczelnia, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, w co najmniej dziesięciu dyscyplinach, w tym przynajmniej sześć uprawnień w zakresie nauk technicznych.

W 2012 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Budownictwa i Inżynierii Środowiska i Architektury PRz uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie „inżynieria środowiska”.

Rok później uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie „technologia chemiczna” uzyskał Wydział Chemiczny PRz.

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama