Zdjęcie: materiały prasowe

Szczególny tryb studiowania, odroczenie płatności oraz pomoc psychologiczna i logistyczna – to część pakietu pomocowego dla studentów WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z Ukrainy.

Jak poinformował Przemysław Pawlak, rzecznik WSPiA, na program pomocy studentom z Ukrainy studiującym w uczelni składa się 10 ważnych punktów. 

– Dziś wszyscy, jednym głosem musimy wspierać naszych studentów, współpracowników oraz cały naród ukraiński stojący przed niezwykle trudnym wyzwaniem utrzymania swojej suwerenności – wyjaśnia Przemysław Pawlak. 

O uruchomieniu pakietu pomocowego dla studentów z Ukrainy studiujących w WSPiA zdecydował rektor uczelni prof. Jerzy Posłuszny. 10 rozwiązań ma ułatwić młodym Ukraińcom codzienne funkcjonowanie oraz studiowanie lub kontynuację nauki.

Propozycje dotyczą opieki nad studentami, odroczenia opłat (czesne, mieszkania uczelniane), przedłużenia zimowej sesji (do końca czerwca br., a w indywidualnych przypadkach do września br.) czy objęcia studentów szczególnym trybem studiowania.

Ponadto, WSPiA uprości wszelkie procedury związane z wydawaniem zaświadczeń o statusie studenta dla studentów z Ukrainy. Wykładowcy mają mieć zindywidualizowane podejście do studentów, gdy ci będą mieli trudności z udziałem w zajęciach i egzaminach. 

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

Na wniosek studenta, WSPiA będzie także wypłacała studentom zapomogi. Mogą oni też liczyć na np. transport z granicy do Rzeszowa, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Uczelnia przeznaczy pieniądze na zakup rzeczy potrzebnych na granicy, np. śpiwory i koce.

Studenci z Ukrainy otrzymają również pomoc prawną pracowników i studentów z Kliniki Prawa WSPiA. Wykładowcy będą także udzielać pomoc psychologiczną dla studentów i absolwentów. Uczelnia pomoże im też w znalezieniu pracy/stażu. 

WSPiA powołuje także pełnomocnika rektora ds. kontaktu i pomocy studentom oraz sztab kryzysowy. Uczelnia będzie organizowała cykliczne spotkania ze studentami na temat miejsca ich pobytu, ustalenia indywidualnych potrzeb i możliwych form wsparcia. 

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama