Dworzysko
Zdjęcie: materiały Starostwa Powiatowego / Park Naukowo -Technologiczny „Rzeszów – Dworzysko”
Reklama

Park Naukowo – Technologiczny „Rzeszów – Dworzysko” to jedna ze sztandarowych inwestycji zrealizowanych przez samorząd powiatu rzeszowskiego. Niedawno minęło 10 lat od podpisania umowy na realizację tego przedsięwzięcia. Jak powstała jedna z największych i najprężniej rozwijających się stref gospodarczych naszego regionu?

Jedyna taka strefa w regionie

Wyjątkowość tej inwestycji polega na tym, że była realizowana przez powiat na terenach będących jego własnością. To jedyna taka inwestycja w kraju. Przedsięwzięcie w istotny sposób wpłynęło, i nadal wpływa, na ożywienie gospodarcze oraz społeczne regionu. Koszt realizacji projektu zamknął się w kwocie 78 mln zł. Dofinansowanie w kwocie 53 mln zł pozyskano z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Osi Priorytetowej I – Nowoczesna Gospodarka, Działania I.3 – Wspieranie Innowacji.

Kompleksowo uzbrojone tereny inwestycyjne, położone w centralnej części Podkarpacia, pozwoliły powiatowi rzeszowskiemu na stworzenie sprawnie działającego centrum rozwoju biznesu. Koordynatorem przedsięwzięcia, które zmieniło gospodarcze postrzeganie powiatu rzeszowskiego, był Waldemar Pijar, sekretarz Powiatu Rzeszowskiego. 

„Rzeszów – Dworzysko”

To co 10 lat temu było koncepcją i wydawało się jedynie mrzonką dziś przekształciło się
w gospodarcze serce naszego regionu – mówił Waldemar Pijar, sekretarz Powiatu Rzeszowskiego. – Park Naukowo – Technologiczny „Rzeszów – Dworzysko” przekroczył nasze oczekiwania, stając się powodem do dumy, będąc jednocześnie inspiracją dla innych samorządów w jaki sposób realizować podobne inwestycje.

Niedawno minęło 10 lat od podpisania umowy na realizację projektu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Dwa lata później oddano uroczyście 55,46 ha uzbrojonego pod inwestycje terenu i otwarto działalność nowo powstałej strefy gospodarczej. Park Naukowo – Technologiczny „Rzeszów – Dworzysko” otrzymał imię Grażyny Gęsickiej, minister rozwoju regionalnego w latach 2005–2007, posłanki z Podkarpacia w latach 2007–2010. Fakt ten upamiętnia tablica pamiątkowa umieszczona na okolicznościowym obelisku na terenie Parku.

Kompleksowo uzbrojony teren inwestycyjny

Obecnie „Rzeszów – Dworzysko” to kompleksowo uzbrojony teren inwestycyjny położony w granicach administracyjnych Rzeszowa o łącznej powierzchni 83 hektarów. To jeden
z największych i najatrakcyjniejszych terenów na Podkarpaciu. Został wyposażony w sieć dróg, chodniki, ścieżki rowerowe, kanalizację deszczową, sanitarną, sieć wodociągową, energetyczną, a także w ciepło systemowe, monitoring oraz sieć odgromową.

Inwestorzy mogą korzystać z ulg podatkowych oferowanych przez Specjalną Strefę Ekonomiczną Euro-Park Mielec. Umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu otworzyła drogę do przetargów na działalność w strefie oraz na sprzedaż gruntów pod inwestycje. Warunkiem znalezienia miejsca w Parku, jest innowacyjność.

Różnorodny przemysł

W ramach II etapu budowy Parku postawiono farmę ogniw fotowoltaicznych na obszarze blisko jednego hektara, o łącznej mocy 0,58 MW. Wyprodukowana energia jest dostarczana do sieci energetycznej PGE, a kwota z jej sprzedaży przeznaczana jest na bieżące utrzymanie terenu Parku. 

Unimet
Zdjęcie: materiały Starostwa Powiatowego / Park Naukowo -Technologiczny „Rzeszów – Dworzysko”

Do końca sierpnia 2022 r. sprzedanych zostało 57 działek (34 inwestorów) o powierzchni w sumie 50, 9868 ha. Wartość inwestycji wynosi ponad 747 mln zł. 

Na terenie „Rzeszów – Dworzysko” pojawiły się firmy m.in. z branży chemicznej, handlowej, lotniczej, kosmetycznej i odzieżowej. Przedsiębiorstwa, które zakupiły działki na terenie Parku docelowo zatrudnią ok. 2000 osób.

Dworzysko
Zdjęcie: materiały Starostwa Powiatowego

– Utworzenie PNT „Rzeszów – Dworzysko” było strzałem w dziesiątkę i pobudziło gospodarczo nasz region – mówi Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski. – Jako pierwszy powiat w Polsce zdecydowaliśmy się na taki krok. Od początku naszą misją tworzenia Parku było wsparcie przedsiębiorczości. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw przyczynia się do zmniejszania stopy bezrobocia w naszym regionie.

Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko
Zdjęcie: materiały Starostwa Powiatowego / Park Naukowo -Technologiczny „Rzeszów – Dworzysko”

Doskonała lokalizacja

Park przyciąga kolejne firmy, bo jest w pełni uzbrojony, całkowicie przygotowany pod natychmiastowe rozpoczęcie budowy. Atutem parku jest przede wszystkim jego doskonała lokalizacja na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych. Niedaleko przebiega autostrada A4 i droga ekspresowa S19. Cały teren sąsiaduje z magistralą kolejową E30 Niemcy-Polska-Ukraina. W Jasionce, z którą Park jest doskonale skomunikowany, funkcjonuje międzynarodowe lotnisko.

Działki na terenie Parku mają uregulowany stan prawny, ponieważ ich właścicielem jest powiat. Na całym terenie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, w którym obszar przeznaczony został pod działalność przemysłowo-usługową. Ponadto, o czym warto wspomnieć, powiat oferuje pomoc na każdym etapie inwestycji oraz zaopatrzenie w energię elektryczną według indywidualnych potrzeb.

Przez 10 lat Park Naukowo – Technologiczny stał się prawdziwą „lokomotywą rozwoju” dla całego Podkarpacia – „gospodarczym sercem” miasta i całego regionu. Nieustannie powstają w nim zaawansowane technologicznie przedsiębiorstwa z nowymi miejscami pracy.

Reklama