Zdjęcie: Pixabay

Urząd Miasta w Rzeszowie podał terminy i miejsca, w których bezpłatnie w październiku będzie można oddać niebezpieczne odpady.

Obwoźną zbiórkę odpadów niebezpiecznych miasto Rzeszów organizuje wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie. Odpady można oddawać wyłącznie z gospodarstw domowych i niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Zbiórka przeprowadzona zostanie bezpłatnie dla mieszkańców Rzeszowa. Warto też pamiętać, że odpady przyjmowane są w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy al. Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11 we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 10:00-18:00.

Lista odpadów niebezpiecznych, które będą bezpłatnie przyjmowane od mieszkańców Rzeszowa w ramach obwoźnej zbiórki: świetlówki, zużyte baterie, środki ochrony roślin, opakowania po środkach ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery, opakowania po rozpuszczalnikach, farbach, lakierach, kwasy i alkalia, środki chemiczne typu domowego, leki przeterminowane, pochodzące z gospodarstw domowych zużyte igły i strzykawki, termometry, odpady zawierające rtęć, żarówki energooszczędne

Gdzie będzie prowadzona zbiórka?

2 października

– Parking w rejonie cmentarza w Przybyszówce i ul. Krakowskiej – od godz. 8:00 do 10:00

– Parking w rejonie ul. Króla Augusta i bloku nr 33 – od 10:15 do 12:15

– Parking w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej i sklepów: Carrefour Express i Frac  – od 12:30 do 14:30

3 października

– Parking w rejonie ul. Bożniczej – pomiędzy synagogami – od 8:00 do 10:00

– Parking w rejonie ODK przy ul. Konfederatów Barskich – od 10:15 do 12:15

– Parking w rejonie ul. Lwowskiej i kościoła pod wezwaniem Św. Józefa Kalasancjusza – od 12:30 do 14:30

4 października

– Parking w rejonie ul. Staroniwskiej przy dolnym kościele pw. Narodzenia NMP – od 8:00 do 10:00

– Parking w rejonie ul. Malczewskiego i bloków 13, 15 – od 10:15 do 12:15

– Parking w rejonie skrzyżowania ul. Staromiejskiej i Skrajnej – za przystankiem MPK – od 12:30 do 14:30

5 października

– Parking w rejonie ul. Paderewskiego i bloku nr 3f – od 8:00 do 10:00

– Parking w rejonie ul. Kustronia i bloku nr 14 oraz placówek usługowo-handlowych – od 10:15 do 12:15

– Parking w rejonie ul. Hetmańskiej i sklepu „Hetman”- od 12:30 do 14:30

6 października

– Parking w rejonie stacji trafo i przedszkola przy ul. Krośnieńskiej – od 7:30 do 9:30

– Parking w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy i Szpitala Gruźliczego przy ul. Partyzantów – od 10:00 do 12:00

– Parking w rejonie kościoła i przestanku MPK przy ul. Kardynała Karola Wojtyły – od 12:30 do 14:30

(ak)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama