Reklama

Można przyjąć, że to już wszystkie wnioski do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok – także te, które przyszły pocztą. Są tu:  Lista wniosków zgłoszonych do RBO na 2016 r. W załączonej tabeli zostały poukładane wg kategorii, a w przypadku zadań osiedlowych również wg osiedli. Na końcu są zestawienia sumaryczne kwot dla poszczególnych kategorii. Sumy te nie uwzględniają wniosku nr 86, który nie został jednoznacznie do kategorii przypisany, wniosku 55 nie zawierającego precyzyjnej kwoty oraz wniosku nr 72, który najwyraźniej składa sie z dwóch odrębnych propozycji. Spodziewam się, że komisja je rozdzieli, ale na razie przekazuję tę listę taką, jaka jest.

Reklama