Nauka hybrydowa UR
Zdjęcie: Joanna Bród / Rzeszów News

To już 21. Ranking Szkół Wyższych Perspektywy. Na jego czele znalazł się Uniwersytet Jagielloński. Rzeszowskie uczelnie znów daleko. 

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020 składa się z czterech rankingów, które mają odzwierciedlać różne misje pełnione przez polskie uczelnie: rankingu uczelni akademickich, rankingu uczelni niepublicznych, rankingu publicznych uczelni zawodowych, rankingu kierunków studiów. 

Uczelnie ze stolicy Podkarpacia nie mają powodów do dumy. W rankingu uczelni akademickich 2020 Uniwersytet Rzeszowski zajmuje miejsce 53-60, a Politechnika Rzeszowska ex aequo z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania dopiero 71-80.

W zestawieniu znalazła się również Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie. – Uczelnia została sklasyfikowana, mimo że od wielu lat nie uczestniczy w Rankingach Fundacji Edukacyjnej Perspektywy – przekonuje Przemysław Pawlak, rzecznik WSPiA. 

– Autorzy rankingu postanowili uwzględnić WSPiA mimo braku danych z ankiety rankingowej. To powoduje, że jej pozycja jest zafałszowana i nieprawdziwa. Uczelnia zażądała od fundacji usunięcia jej z tegorocznego rankingu – dodaje Pawlak. 

Prywatne i zawodowe mają się lepiej

Nieco lepiej wypada Rzeszów w rankingu szkół niepublicznych. WSIiZ osiąga w nim stosunkowo wysokie 25. miejsce. Stosunkowo, bo w rankingu szkół niepublicznych figuruje tylko 50 placówek. 

Podkarpackie akcenty pojawiły się w rankingu publicznych szkół zawodowych. Na 7. miejscu jest w nim Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, na 9 – Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, a na 11 – Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku

Odległe miejsca zajęły Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie (19) i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu (33).

W ostatnim rankingu – rankingu kierunków studiów, przewodzą Uniwersytety Warszawski i Jagielloński. Dla przykładu astronomię najlepiej studiować na tym pierwszym, a archeologię na drugim. Uczelnie z Rzeszowa są poza stawką.

Ranking Perspektyw uwzględnia siedem kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, potencjał naukowy, innowacyjność i umiędzynarodowienie.

„Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie” – czytamy. 

Metodologię rankingu opracowuje kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk.

(cm)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama