Zdjęcie: materiały organizatorów

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza na wystawę zdjęć Jerzego Wygody, która upamiętnia pierwszą rocznicę śmierci rzeszowskiego artysty. 

Wystawa zostanie otwarta we wtorek (18 października) o godz. 18:00 w Galerii WDK w Rzeszowie (ul. S. Okrzei 7). Ekspozycja będzie czynna do 2 listopada.  

Wystawa fotografii Jerzego Wygody upamiętnia wieloletnią twórczość tego artysty.  Zaprezentowany zostanie przekrój działalności artystycznej obejmującej 70 lat – od kształtowania się talentu w latach 50. ub. wieku, aż po ostatnie fotogramy z 2021 r.

Oprócz fotografii analogowych i cyfrowych ekspozycję wzbogacą dyplomy oraz inne pamiątki dokumentujące fotograficzną drogę śp. Jerzego Wygody, który zmarł 18 października 2021 roku, w wieku 85 lat.       

Jerzy Wygoda urodził się 24 sierpnia 1936 r. w Warszawie. Po wojnie osiadł wraz z rodzicami w Przeworsku gdzie uczęszczał do szkoły i w 1954 roku zdał maturę. Dyplom magistra inż. budownictwa lądowego uzyskał na Politechnice Warszawskiej w 1962 roku. 

Od tego czasu pracą i miejscem zamieszkania związany był z Rzeszowem. W 1980 r. Wygoda zdobył uprawnienia instruktora fotografii kategorii 1. nadane przez ministra kultury sztuki. Rok później, po zdaniu egzaminu dyplomowego, tytuł mistrza w zawodzie fotograf.

W roku 1988 Jerzy Wygoda ukończył Fakultatywne Studium Pedagogiczne przy Politechnice Rzeszowskiej, zaś pięć lat później (1993 r.) studia w Wyższym Studium Fotografii w Warszawie, założył Fotoklub Rzeczpospolitej Polskiej – Stowarzyszenia Twórców.

Bądź na bieżąco.

Rzeszów News - InstagramObserwuj nas na Instagramie!

Jerzy Wygoda był autorem licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych. Brał udział w fotograficznych konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, zdobywając kilkadziesiąt nagród oraz wyróżnień. Swoje fotografie eksponował na wystawach w kraju i za granicą.

Za twórczość fotograficzną oraz za swój wkład w rozwój fotografii i działalność w środowisku fotograficznym Wygoda otrzymał liczne nagrody, medale i odznaczenia, m.in. Złoty Medal „Zasłużony dla Fotografii Polskiej”, Medal 150-lecia Fotografii.

Wśród prac artysty na szczególną uwagę zasługują fotografie przedstawiające podkarpacką rzeczywistość. To stare, często zapomniane cmentarze wojenne. W dorobku Wygody możemy podziwiać także fotografię dokumentacyjną i fotoreportażową.

W swojej pracy Jerzy Wygoda posługiwał się zarówno fotografią w klasycznym wydaniu, jak również stosował techniki fotografii cyfrowej i komputerowej obróbki zdjęć.

Artysta przez wiele lat współpracował m.in. z WDK w Rzeszowie, Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, Rzeszowskim Oddziałem Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Rzeszowskim Stowarzyszeniem Fotograficznym i Galerią Miasta Rzeszowa. 

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama