Zdjęcie: Pixabay

Nawet 560 firm będzie mogło pozyskać dofinansowanie do szkoleń pracowników firm z subregionu rzeszowskiego. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego ma do podziału ponad 6 mln zł.

Pieniądze będą dzielone w ramach projektu „Generator Kompetencji”. Zostaną one przeznaczone na  dofinansowanie szkoleń dla pracowników dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu rzeszowskiego. O pieniądze będą mogły się starać przedsiębiorstwa mające siedzibę lub oddział w Rzeszowie oraz powiatach: rzeszowskim ziemskim, dębickim, leżajskim, łańcuckim, ropczycko-sędziszowskim.

Ze szkoleń mogą skorzystać wszyscy pracownicy przy założeniu, że większość przeszkolonych pracowników będą stanowiły osoby o niskich kwalifikacjach lub w wieku powyżej 50 lat.

We wrześniu rozpoczyna się otwarty nabór do projektu, w którym firmy mogą uzyskać maksymalnie 80-procent dofinansowania na usługę szkoleniową. Z dotacji może skorzystać nawet 560 przedsiębiorstw i 1685 osób. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego podzieli ponad 6 mln zł.

– Przedsiębiorcy mogą skorzystać z takich szkoleń i usług rozwojowych, których rzeczywiście potrzebują. Katalog szkoleń jest określony w Bazie Usług Rozwojowych (uslugirozwojowe.parp.gov.pl), a dodatkową zaletą jest to, że firma może wybrać szkolenie organizowane także w innej części Polski – wyjaśnia Dominik Rachmant z Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości RARR.

– Dofinansowywane będą usługi prorozwojowe, czyli takie, które podnoszą nieobowiązkowe na danym stanowisku pracy kompetencje i kwalifikacje pracowników – dodaje.

Chodzi o szkolenia, studia podyplomowe, doradztwo, mentoring, e-learnig, usługi o charakterze zawodowym i egzaminy adresowane do wszystkich pracowników przedsiębiorstw sektora MSP (preferowane będą dwie grupy docelowe – pracownicy o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem najwyżej ponadgimnazjalnym) oraz pracownicy powyżej 50.  roku życia.

Mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie od 70 do 80 proc, małe – od 60 do 70 proc., średnie – od 50 do 60 proc. Limity dofinansowania to w przypadku mikroprzedsiębiorstwa – 8 400 zł na firmę i 4 200 zł na pracownika, małego przedsiębiorstwa – odpowiednio 18 000 zł i 3 600 zł, a średniego przedsiębiorstwa – 30 000 zł i 3 000 zł. Oznacza to, że pracownik będzie mógł skorzystać nawet z kilku szkoleń.

Aby firma i jej pracownicy skorzystali z projektu, przedsiębiorstwo musi zgłosić się do operatora, czyli RARR-u, zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych, wytypować usługę i złożyć dokumenty aplikacyjne.

Operator zweryfikuje, czy firma może skorzystać ze wsparcia, czy są dostępne pieniądze; określi kwotę i procent dofinansowania. Po pozytywnej weryfikacji nastąpi podpisanie umowy i firma może już rejestrować się na szkolenie i rozpocząć w nim udział.

Usługi będzie rozliczała i refundowała RARR, która za darmo pomoże m.in. przeprowadzić proces rejestracji, zrozumieć zasady funkcjonowania projektu, prawidłowo wypełnić dokumenty zgłoszeniowe bezpośrednio w siedzibie zainteresowanego przedsiębiorstwa.  Nabór do projektu ruszy pod koniec sierpnia

– Będzie miał charakter otwarty. Przyjmiemy wszystkie zgłoszenia, spełniające warunki uczestnictwa w projekcie, tak aby zbadać rynek i zainteresowanie przedsiębiorców. Kolejne tury naboru będziemy adresować już prawdopodobnie do konkretnych grup docelowych – dodaje Izabella Wąsacz-Krok, koordynator projektu z Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości RARR.

Przedsiębiorcy mogą także zgłaszać zapotrzebowanie na daną usługę rozwojową w przypadku, gdy szkolenie, którym są zainteresowani, nie jest obecnie dostępne w Bazie Usług Rozwojowych. BUR ma charakter otwarty, a oferta usług rozwojowych jest stale i sukcesywnie poszerzana

Projekt potrwa do końca kwietnia 2019 roku.

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama