Zdjęcie: GDDKiA Rzeszów
Reklama

6,4 km będzie miał fragment drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lutczą a Domaradzem. – Z ciekawymi widokami – twierdzi rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który szuka wykonawcy tego odcinka.

Joanna Rarus z GDDKiA w Rzeszowie w piątek poinformowała o ogłoszeniu przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka Lutcza – Domaradz. Z prawie 6,5-kilometrowej trasy 990 m pobiegnie w tunelu. Inwestycja będzie wymagająca i skomplikowana. 

Ten odcinek S19 będzie biegł przez Karpaty Zewnętrzne, tzw. Karpaty fliszowe. Zbudowane są one głównie z serii zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych. Przechodzą one na przemian przez wzniesienia i doliny. W dolinach i w rejonie tunelu dominują obszary leśne. 

– Finalnie kierowcy zyskają jedną z ciekawszych tras widokowych w województwie podkarpackim – twierdzi Joanna Rarus. 

Tymczasowy łącznik

„Ekspresówka” na odcinku Lutcza – Domaradz będzie miała po dwa pasy ruchu w obu kierunkach wraz z pasem awaryjnym. Powstanie m.in. węzeł drogowy Domaradz, który będzie się krzyżował z drogą wojewódzką nr 886.

Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w Lutczy. Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Jawornikiem a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki: Jawornik – Lutcza i Lutcza – Domaradz (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19).

Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik – Lutcza, S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Lutczy. Wybudowane zostaną również obiekty inżynierskie. Największym wyzwaniem będzie budowa dwunawowego tunelu pod górą Hyb o długości około 990 m.

Zdjęcie: GDDKiA Rzeszów
Lądowiska dla śmigłowców

Wzdłuż trasy powstaną: estakada, 3 mosty, 5 wiaduktów, przejście górne dla zwierząt, szereg obiektów wzdłuż dodatkowych jezdni. Powstanie też Obwód Drogowy w Domaradzu. Jego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami wzdłuż S19.

Na potrzeby akcji ratunkowych wybudowane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ponadto, droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.  

GDDKiA w Rzeszowie przewiduje, że projekt i budowa tego odcinka S19 potrwa 51 miesięcy (ponad 4 lata). Firma, która wygra przetarg, będzie mogła skrócić czasu budowy, ale maksymalnie do czterech lat. 

Stan Via Carpatia 

S19 jest częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa będzie miała ponad 700 km i przebiegać będzie przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

Na Podkarpaciu S19 będzie miała docelowo ok. 169 km. Dotychczas wybudowano u nas 75,7 km drogi. Kierowcy mogą mogą korzystać z dwóch odcinków „ekspresówki”: Lasy Janowskie – Zdziary oraz Rudnik nad Sanem – Rzeszów Południe. 

W budowie jest 38,9 km: Zdziary – Rudnik nad Sanem, Rzeszów Płd. – Babica, Iskrzynia – Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe – Dukla. W przygotowaniu jest 53,9 km: Babica – Jawornik, Lutcza – Domaradz, Dukla – Barwinek, Jawornik – Lutcza i Domaradz – Iskrzynia. 

(ram)

redakcja@rzeszow-news.pl

Reklama