Do 15 listopada mieszkańcy Rzeszowa mogą składać wnioski o dotacje na bezpłatne usuwanie wyrobów zawierających azbest. Od 28 października trwa czwarty nabór wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Rzeszowa. Dotacją objęte są w całości koszty związane z demontażem pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest, przygotowaniem do transportu, transportem oraz unieszkodliwieniem azbestu na składowisku odpadów.

Formularz wniosku o dotacje jest dostępny w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz w punktach informacyjnych Urzędu Miasta Rzeszowa. Ponadto formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta: www.rzeszow.pl. Dokument można składać do 15 listopada w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7, pok. nr 3 w godzinach pracy urzędu.

Dodatkowe informacje związane z naborem wniosków można uzyskać pod numerem tel.: 17 875 41 86.

NAPISZ KOMENTARZ:
Reklama